Vol 26, No 3 (1992)

Table of Contents

Original Research Articles

MARYLAND KÖPRÜ TUTUCULUĞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SEM'DE İNCELENMESİ A SEM STUDY OF FACTORS AFFECTING THE RETENTION OF MARYLAND BRIDGES PDF (Türkçe)
Koray Gençay, Oya Aktören
YAPIŞTIRICI CAMİYONOMER SİMANLARININ ÇEŞİTLİ AMALGAM ALAŞIMLARINA BAĞLANMA ŞİDDETLERİTHE BONDING STRENGTH OF LUTING GLASSIONOMERS TO VARIOUS AMALGAM ALLOYS PDF (Türkçe)
Yasemin Benderli, Sami Büyükgökçesu
SÜT DİŞİ MİNESİNİN BEYAZ LEZYONLARININ TARAMA ELEKTRON MİKROSKOPTA (SEM)İNCELENMESİ A SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF WHITE SPOT LESIONS IN THE ENAMEL OF PRIMARY TEETH PDF (Türkçe)
Lale Düzdar, Ali Menteş, İmer Okar
BRONŞÎYAL ASTMA'DA TÜKÜRÜK AKIŞ HIZI, TOTAL PROTEİN VE AMİLAZ DEĞERLERİNE P2-ADRENERJİK RESEPTÖR AGONİSTLERİNİN ETKİSİ EFFECT OF ß2-ADRENOCEPTOR AGONISTS ON SALIVARY FLOW RATE, TOTAL PROTEIN AND AMYLASE IN BRONCHIAL ASTHMA PDF (Türkçe)
Filiz Bal, Nurselen Toygar
OBLİK KUVVET KARŞISINDA FARKLI İKİ TİP TEK PARÇA DÖKÜM POST-KORLARDA GÖRÜLEN KÖK FRAKTÜR ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİTHE EVALUATION OF ROOT FRACTURE FORMS THAT IS SEEN ON TWO DIFFERENT TYPES OF ONE-PIECE CAST POST-CORES AGAINST OBLIQUE FORCE PDF (Türkçe)
Kahraman Gündüz Güzel, Murat Eskitaşçıoğlu
DEĞİŞİK SÜRELERDE KİMYASAL AŞINDIRMA (ETCHING) İŞLEMİ UYGULANAN Cr-Nİ VE Cr-Co ALAŞIMLARI ÜZERİNDE PİŞİRİLEN BÎODENT K+B PLUS'UN METAL ALAŞIMIYLA BAĞLANAN YÜZEYİNİN SEM'DE İNCELENMESİ (BÖLÜM 2) PDF (Türkçe)
Yasemin Aras, Sevtap Gürsu

Case Reports

OTOTRANSPLANTASYON ÎLE TRAVMATİK ÖN KESER DİŞ KAYIPLARININ TEDAVİSİ AUTOTRANSPLANTATION OF TEETH IN CASES WITH TRAUMATIC LOSS OF MAXILLARY INCISORS PDF (Türkçe)
Nilgün Akın
KRONİK HİPERPLASTÎK PULPİTİS (PULPA POLİPİ) - Bir Olgu Nedeni İle CHRONIC HYPERPLASTIC PULPITIS (PULP POLYP) -A Case Report- PDF (Türkçe)
Işın Ulukapı, Herrmann Stich

Review Articles

YUMUŞAK ASTAR MADDELERİNİN LABORATUVAR UYGULAMALARINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ VE PROTEZ KENARLARININ HAZIRLANMASINDA YENİ BİR YÖNTEM TAKDİMİ SUCCESS FACTORS IN LABORATORY PROCEDURES OF RESILIENT LINERS AND A NEW BORDER PREPARATION TECHNIQUE PDF (Türkçe)
Ömer Kutay, Metin Turfaner
EHLERS-DANLOS SENDROMU VE DİŞ HEKİMLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ THE IMPORTANCE OF EHLERS-DANLOS SYNDROME IN DENTISTRY PDF (Türkçe)
Nevin Akyüz, Özen Doğan


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.