Vol 25, No 2 (1991)

Table of Contents

Original Research Articles

KARBONHİDRAT ALIMI İLE ÇÜRÜK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 208 ÇOCUKTA İNCELENMESİ EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN CARBONHYDRATE INTAKE AND CARIES IN 208 CHILDREN PDF (Türkçe)
Zeynep Aytepe, Tevfik Akıncı, Oya Aktören, Rian Dişçi
DEZENFEKTAN BÎR MADDE İÇEREN YENİ BİR ALJİNATIN ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ VE ALÇI MODELLERDE ÇAPRAZ BULAŞMAYI ÖNLEMES ANTIMICROBIAL EFFECT OF A NEW ALGINATE MATERIAL IMPREGNATED WITH DISINFECTANT AND PREVENTING CROSS-CONTAMINATION ON GYPSUM CASTS PDF (Türkçe)
Erkan Arat, Necat Tuncer, Güven Külekçi
GÜNÜN DEĞİŞİK SAATLERİNDE OKLÜZAL TEMAS YÜZEYLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN SAPTANMASI. BİR ÖN ÇALIŞMA TO DETERMINE OF DIURNAL VARIATIONS IN OCCLUSAL CONTACTS; A PRELIMINARY REPORT PDF (Türkçe)
Serdar Gözler, Necat Tuncer, Fatma Ünalan, Murat Yalçın
7-15 YAŞLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA ÇÜRÜK SIKLIĞI VE AĞIZ HİJYENİ CARIES INCIDENCE AND ORAL HYGIENE IN CHILDREN 7-15 YEARS OF AGE PDF (Türkçe)
Altan Gülhan, Tevfik Akıncı, Müfit Uz
SINIF II, BÖLÜM 1 ORTODONTİK DÜZENSİZLİK GÖSTEREN BİREYLERDE FONKSİYONEL APAREYLERLE TEDAVİ SONUCU OLUŞAN YUMUŞAK DOKU PROFİL DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Serdar Z. Akın, Mehmet Demir Yiğit

Case Reports

ÇENELERİN METASTATİK TÜMÖRLERİ METASTATIC TUMORS OF THE JAWS PDF (Türkçe)
Orhan Güven, Ahmet Keskin
OCULO-DENTO-OSSEOUS DİSPLAZİ (OCULO DENTO DIGITAL SENDROM) Bir olgu nedeni ile OCULO-DENTO-OSSEOUS DYSPLASIA (OCULO DENTO DIGITAL SYNDROME) A case report PDF (Türkçe)
Işın Ulukapı, Nüket Sandallı, Necat Tuncer

Review Articles

PERIODONTAL HASTALIKLARDA POLİKLONAL B-LENFOSİT AKTİVASYONU POLYCLONAL B-LYMPHOCYTK ACTIVATION IN PERIODONTAL DISEASES PDF (Türkçe)
Erhan Fıratlı, Hasan Meriç
TRIGEMINAL NEVRALJİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PDF (Türkçe)
Ayşegül Apaydın
DÜZ TEL TEKNİĞİ THE STRAIGHT WIRE APPLIANCE PDF (Türkçe)
Elif Erbay, Şevket Erbay


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.