Vol 23, No 3 (1989)

Table of Contents

Original Research Articles

GÖRÜNEN IŞIK ILE SERTLEŞEN POSTERİOR KOMPOZİT İLE AMALGAM RESTORASYONLARIN BİR SENELİK* VE 4 SENELİK** KLİNİK SONUÇLARI VE GENEL DEĞERLENDİRMESİ ONE AND FOUR YEAR CLİNİCAL EVALUATION OF VL-POLYMERİZED POSTERİOR COMPOSITES AND AMALGAMS PDF (Türkçe)
Taner Yücel, E. Poyrazoğlu, Ş. Demirel, S. Yıldırım, Y. Benderli
KLİNİK DEĞERLENDİRMEDE BEŞ ÖLÇÜMLÜ SEFALOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE ORTODONTİK DÜZENSİZLİKLERİN PRATİK OLARAK TANIMLANMASITHE PRACTICAL SPECIFICATION OF ORTHODONTIC MALOCCLUSIONS IN CLINICAL EVALUATION PDF (Türkçe)
Rüştiye Sürücü
AĞIZ CERRAHİSİNDE AĞRILARIN TENS (TRANSCUTANOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION) İLE KONTROLÜ CONTROL OF THE PAIN WITH TENSE IN ORAL SURGERY PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, ayşegül Apaydın, Kadriye Bilge, İnci Oktay
KÖK KANALLARINDAN SMEAR TABAKASININ UZAKLAŞTIRILMASINDA SODYUM HİPOKLO-RİT VE RC-PREP'İN ETKİSİ: SEM İNCELEMESİTHE EFFICACY OF SODIUM HYPOCHLORITE AND RC PREP ON REMOVAL OF THE SMEARED LAYER (FROM ROOT CANAL WALLS): A SEM INVESTIGATION PDF (Türkçe)
Işıl Karagöz, Raif Erişen, Sedat Küçükay, Gündüz Bayırlı
DİŞETLERİNDEKİ ENDOJEN ANTİHİSTAMİNİK AKTİVİTE İLE LOKAL ANESTEZİKLERİN ETKİLEŞMESİ PDF (Türkçe)
Esen Özalp, Filiz Bal, Ahmet Rodopman
TEDAVİ EDECEK DİŞHEKİMİ CİNSİYETİNİN SEÇİMİNDE ÇOCUK VE EBEVEYNİN TERCİHİ CHILD AND PARENT PREFERENCE IN SELECTING THE SEX OF A DENTIST PDF (Türkçe)
Oya Aktören, Tevfik Akıncı

Case Reports

MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI CONSTRUCTION OF POSTS FOR EXISTING RESTORATIONS PDF (Türkçe)
Emine Nayır, Selim Pamuk, Mehmet S. Beyli
İKİ İSKELETSEL AÇIKLIK VAKASINDA UYGULANAN ORTODONTİK TEDAVİ PDF (Türkçe)
Melek Yıldırım, Elif Erbay
BİR OLGU NEDENİYLE PERİFERİK DEV HÜCRELİ REPARATİF GRANÜLOM A CASE REPORT OF PERIPHERAL GIANT CELL REPARATIVE GRANULOMA PDF (Türkçe)
Figen Seymen

Review Articles

ORAL DOKULARI ETKİLEYEN SİSTEMİK HASTALIKLARDA VE CERRAHİ GİRİŞİMDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN BİOKİMYASAL ANALİZLER VE YORUMLARI PDF (Türkçe)
Yegane Güven


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.