Vol 26, No 4 (1992)

Table of Contents

Original Research Articles

DIABETES MELLİTUS'A BAĞLI OLARAK GÖRÜLEN İLTİHABI PERİODONTAL HASTALIKLAR-INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASE DUE TO DIABETES MELLITUS PDF (Türkçe)
Erhan Fıratlı, Hasan Meriç
ENFEKTE SÜT AZILARININ MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ-A MICROBIOLOGICAL STUDY OF INFECTED PRIMARY MOLARS PDF (Türkçe)
Oya AKTÖREN, Dilek İnanç, Koray Gençay, Oya Balkanlı
BİR KAİDE MADDESİ OLARAK KALSİYUMHİDROKSİTİN ORTOFOSFORİK ASİT UYGULAMALARINDAKİ GEÇİRGENLİĞİ VE DENTİN BİRLEŞİM HATTINDAKİ DEĞİŞİMLERİNİN SEM İLE İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Zeki Erkan, İmer Okar, Veli Aslanalp
SİSTEMİK AMİLOİDOZUN TEŞHİSİNDE DİŞETİ BİOPSİSİ İLE LABİAL MİNÖR TÜKÜRÜK BEZİ (LMT) BİOPSİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TANIDAKİ YERLERİ PDF (Türkçe)
Ergun Uçmaklı, Serhat Yalçın, Bahadır Gürbüzer, Şükrü Yıldırım, Rıfkı Evrenkaya, Osman Yücel
TÜRKİYE İÇME SULARINDA FLORÜRÜN BÖLGESEL DAĞILIMI (I)-REGIONAL DISTRIBUTION OF FLUORINE IN DRINKING WATERS OF TURKEY PDF (Türkçe)
Bilge Hapçıoğlu, Rian dişçi, Leman Demir, Ender Başak, Övat Güray, Nurten Özer
TÜRK TOPLUMUNDA ÜST ÇENE İKİNCİ KÜÇÜK AZI DÎŞLERİNDEKİ KÖK KANALI SAYISININ SIKLIĞI: RADYOGRAFİK BİR İNCELEME-INCIDENCE OF ROOT CANAL NUMBERS IN MAXILLARY SECOND PREMOLARS IN A TURKISH POPULATION: A RADIOGRAPHIC STUDY PDF (Türkçe)
Işıl Küçükay, Sedat Küçükay, Sema yıldırım

Case Reports

KAZANILMIŞ DEFEKTLİ MAKSİLLOFASİAL HASTALARDA TEDAVİ OBTÜRASYONU-INTERIM OBTURATION IN ACQUIRED MAXILLARY DEFECTED PATIENTS PDF (Türkçe)
Haluk Keskin, Nurcan Uygun, Esra somtürk, Emel Derviş, Aytaç Karakullukçu, Dilek İyigün
BİR OLGU NEDENİYLE PIERRE ROBIN ANOMALİSİ (*)-A CASE REPORT OF PIERRE ROBIN ANOMALY PDF (Türkçe)
Figen Seymen, Nüket Sandallı

Review Articles

HERREN AKTlVATÖRÜ (BERN AKTiVATÖRÜ)-HERREN ACTIVATOR (BERN ACTIVATOR) PDF (Türkçe)
Işın Ulıkapı


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.