Vol 25, No 3 (1991)

Table of Contents

Original Research Articles

SAĞLAM VE ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ DİŞLERİN PERİODONTAL MEMBRANINDAKİ ELASTİK İPLİKLERİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Gülseren Kökten, Elvan Efeoğlu
GÖMÜK ALT AKIL DİŞLERİNİN AMELİYATLARINDAN SONRA TİLCOTİL'İN POST-OPERATİF ÖDEM ÜZERİNE ETKİSİ-EFFECT OF TILCOTIL ON POST OPERATIVE EDEMA AFTER LOWER WISDOM TOOTH OPERATIONS PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Osman Zeki GÜMRÜ, Çetin kasapoğlu, Cengiz Büyükuncu, Hülya Koçak, Bülent Katiboğlu
PERİAPİKAL GRANÜLOMLARDA MAST HÜCRELERİNİN LOKALİZASYONU-LOCALIZATION OF MAST CELLS IN PERIAPICAL GRANULOMAS PDF (Türkçe)
Bilgin Öner, Feriha Öz, Selda Göçener Uraz
TÜKÜRÜK AKIŞINDAKİ FARMAKOLOJİK AZALMALARIN TAT ALMA DUYARLILIĞINA ETKİSİNİN PTC (PHENYLTHIOCARBAMIDE) İLE İNCELENMESİ-THE STUDY OF THE EFFECT OF PHARMACOLOGIC REDUCTIONS OF SALIVARY FLOW ON TASTE THRESHOLDS WITH PTC PDF (Türkçe)
Filiz Bal, Esen Özalp Dural
OKLÜZAL YÜZEYLERİ MUMLAMA TEKNİĞİ İLE DÜZENLENMİŞ KENNEDY I. SINIF HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE ÇİĞNEME PERFORMANSININ İNCELENMESİ (II) PDF (Türkçe)
Kazım Serhan Akşit, Metin Turfaner
TEK DİŞ RESTORASYONLARI İÇİN HAZIRLANAN DİŞLERİN KONİKLİĞİNİN AÇISAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ-THE EVALUTION OF THE TAPER ACHIEVED FOR COMPLETE CROWNS PDF (Türkçe)
Selim Pamuk
DEĞİŞİK HEMOSTATİK MADDELERİN VÜCUT SIVILARININ pH'SINA ETKİSİ-THE EFFECT OF VARIOUS KINDS OF HEMOSTATIC AGENTS ON THE pH OF BODY FLUIDS PDF (Türkçe)
Yegane Güven, Sami Yıldırım, Tijen İyigün

Case Reports

İKİNCİ SÜT AZILARININ ERKEN KAYBINDA YENİ BİR YER TUTUCU UYGULAMASI-APPLICATION OF A NEW CAST POST SPACE MAINTAINER IN EARLY LOSS OF SECOND PRIMARY MOLARS PDF (Türkçe)
Altan Gülhan, Koray Gençay
MANDIBULAR KONDIL OSTEOKONDROMALARI-OSTEOCHONDROMA OF THE MANDIBULAR CONDYLE PDF (Türkçe)
Bedrettin Görgün, Tamer Koldaş

Review Articles

TME INTERKAPSULER DÜZENSİZLİKLERİNİN PATOGENEZİNDE EKLEM SESLERİNİN ANLAMI (I) THE MEANING OF TMJ SOUNDS ON THE PATHOGENESIS OF WTERCAPSULLARY DISORDERS PDF (Türkçe)
Yumuşhan Günay, Bahadır Gürbüzer, Hüseyin Haskan
DİŞ HEKİMLİĞİNDE KAVİTE LAKLARI-CAVITY VARNISHES IN DENTISTRY PDF (Türkçe)
Işın Ulukapı
KALSİYUM HİDROKSİT UYGULAMALARI-CALCIUM HYROXWE APPLICATIONS PDF (Türkçe)
Gündüz Bayırlı, Jale Tanalp


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.