Vol 45, No 3 (2011)

Table of Contents

Original Research Articles

SİGARANIN MİNE MATRİKS PROTEİNLERİ VE BİYOAKTİF CAM ESASLI VEYA SIĞIR KAYNAKLI KEMİK GREFT MATERYALİ KOMBİNASYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ - EFFECT OF SMOKING ON ENAMEL MATRIX PROTEINS IN COMBINATION WITH BIOACTIVE GLASS OR BOVINE DERIVED XENOGRAFT PDF (Türkçe)
Şebnem DİRİKAN İPÇİ, Gökser ÇAKAR GÜRLÜMAN, Berber NOYUN, Selçuk YILMAZ
ALT ÇENE KAYNAKLI İSKELETSEL SINIF II OLGULARDA YÜZ DERİNLİĞİNİN SEFALOMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ - THE CEPHALOMETRIC ASSESMENT OF THE FACIAL DEPTH IN SKELETALLY SINIF II INDIVIDUALS WITH MANDIBULAR DEFICIENCY PDF (Türkçe)
Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU, Osman BENGİ, Hüseyin ÖLMEZ
SÜREKLİ KESİCİ VE KÜÇÜK AZI DİŞLERİNDE GÖRÜLEN DENTAL ANOMALİLER-DENTAL ANOMALIES OF PERMANENT INCISORS AND PREMOLARS PDF (Türkçe)
Melis ARAZ, Yeliz GÜVEN, Elif BOZDOĞAN, Açelya AKTAŞ, Oya AKTÖREN
8-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KÖTÜ AĞIZ ALIŞKANLIKLARININ SIKLIĞI-INCIDENCE OF BAD ORAL HABITS AMONG 8-12 YEAR OLD CHILDREN PDF (Türkçe)
Mine YILDIRIM, Merve BAYRAM, Aslı PATIR, Ferhan YALÇIN, Figen SEYMEN
PEDODONTİ ANABİLİM DALI'NDA BAŞLANGIÇ MUAYENESİNDE ALINAN PANORAMİK RADYOGRAFİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-THE EVALUATION OF THE PANORAMIC RADIOGRAPHS AT THE INITIAL VISIT TO DEPARTMENT OF PEDIATRIC DENTISTRY PDF (Türkçe)
Merve BAYRAM, Mine YILDIRIM, Adnan KÖSE, Figen SEYMEN
KRONİK PERİODONTİTİSTE BAŞLANGIÇ PERİODONTAL TEDAVİYE EK OLARAK YARA ÖRTÜCÜ AJAN (PERIOFILM®) UYGULAMASININ KLİNİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ-CLINICAL AND BIOCHEMICAL EVALUATION OF PERIOFILM® AS AN ADJUNCT TO NON-SURGICAL PERIODONTAL THERAPY PDF (Türkçe)
Şebnem DİRİKAN İPÇİ, Gökser ÇAKAR GÜRLÜMAN, Nazlı MENEMENCİOĞLU, Bahar EREN KURU, Ülkü NOYAN, Selçuk YILMAZ
FİBER POST SİMANTASYONUNDA TÜKÜRÜK KONTAMİNASYONUNUN BAĞLANMA DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ-EFFECT OF SALIVA CONTAMINATION DURING FIBER POST CEMENTATION ON MICROTENSILE BOND STRENGHT PDF (Türkçe)
Burak GÜMÜŞTAŞ, Fatma Sena DÖNMEZ, Batucan YAMAN, Begüm GÜRAY EFES
İKİ FARKLI SAGİTTAL SPLİT OSTEOTOMİ TEKNİĞİNİN TİTANYUM PLAKLARIN IN-VİTRO BİYOMEKANİK DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ-THE INFLUENCES OF TWO SAGITTAL SPLIT OSTEOTOMY TECHNIQUES ON THE IN VITRO BIOMECHANICAL STABILITY OF TITANIUM PLATES PDF (Türkçe)
Yiğit ŞİRİN, Muhammed Ben SAID, Emarjola LİMANİ, Sinan SOLEY

Case Reports

AGENEZİ, TRANSPOSİZYON VE MALFORME DİŞLERİN TEDAVİSİNDE İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR*- INTERDISCIPLINARY TREATMENT APPROACHES TO AGENESIA, TRANSPOSITION AND MALFORMED TEETH PDF (Türkçe)
Gülsün KÜLEKÇİ, Hülya KILIÇOĞLU, Evren ÖZTAŞ, Gülnaz MARŞAN, Rezerta BARİSHA
DİABETES MELLİTUSLU BİR OLGUDA ÇİNKO EKSİKLİĞİNE BAĞLI TAT DUYUSU BOZUKLUĞU-DYSGEUSIA RELATED TO ZINC DEFICIENCY IN A CASE OF DIABETES MELLITUS PDF (Türkçe)
Nihal AVCU, Serdar UYSAL, Gökçen AKÇİÇEK


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.