Vol 30, No 1 (1996)

Table of Contents

Original Research Articles

AĞIZİÇİ SOLİD YUMUŞAK DOKU LEZYONLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYONUNUN HİSTOPATOLOJİK TANI İLE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - AN EVALUATION OF FINE-NEEDLE ASPIRATION (FNA)IN COMPARISON WITH HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS IN SOUD ORAL SOFT TISSUE LESIONS PDF (Türkçe)
Canan Alatli, Necla Timoçin, Hülya Koçak, Banu Gürkan, Semra Dölek
PERIODONTAL YIKIM GÖRÜLMEYEN BÖLGELERDE GİNGİVAL İNDEKS VE SONDALAMADA KANAMA DEĞERLENDİRMELERİNİN İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP OF BLEEDING ON PROBING AND GINGIVAL INDEX AT SITES WITHOUT PERIODONTAL BREAKDOWN PDF (Türkçe)
Korkud Demirel, Rian Dişçi, Hasan Meriç
KALSİTONİNİN ALVEOLER KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CALCITONIN ON ALVEOLAR BONE HEALING PDF (Türkçe)
Sami Yıldırım, Bülent Katiboğlu, Bilgin Öner, Sel Yıldırım, Cenk Gülgün, Hakan özyuvaci
DENTİN BONDİNGLİ VE BONDİNGSİZ UYGULANMIŞ BİR KOMPOZİT REÇİNENİN NEDEN OLDUĞU MİKROSIZINTI VE PULPA YANITI MICROLEAKA GE AND PULP RESPONSE OF A COMPOSITE RESIN APPLIED WITH AND WITHOUT DENTIN BONDING AGENT PDF (Türkçe)
Füsun Tanrıverdi, Hesna Sazak, Şölen Karakaya
KOMPOZİT REÇİNELERİN SİTOTOKSİSİTELERİNİN İNCELENMESİ: İN VİTRO ÇALIŞMA CYTOTOXICITY OF COMPOSITE RESINS: ANIN VITRO STUDY PDF (Türkçe)
Berna Tarım, Haşmet Ulukapı, Mete Ücok, Canan Altınel
CAM İYONOMER SİMANLARININ PULPAYA ETKİLERİ - PULPAL EFFECTS OF GLASS IONOMER CEMENTS PDF (Türkçe)
Berna Tarım, Taner Yücel, Canan Alatlı, Erdem Acar

Case Reports

AKUT APİKAL ABSELİ DİŞLERİN TEK SEANSTA TEDAVİSİ* EFFECTIVE ONE-VISIT THERAPY FOR THE ACUTE PERIAPICAL ABSCESS. PDF (Türkçe)
Gündüz Bayırlı, Sema Yıldırım
PLEOMORFİK ADENOM OLGU BİLDİRİMİ - PLEOMORPHIC ADENOMA (CASE REPORT) PDF (Türkçe)
Serhat Yalçın, Sel Yıldırım, Ferdağ Şenkesen, Hakkı Tanyeri, Vakur Olgaç

Review Articles

STREPTOCOCCUS SOBRINUS VE DİŞ ÇÜRÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ROLÜ THE ROLE OF STREPTOCOCCUS SOBRINUS ON DENTAL CARIES PDF (Türkçe)
Ali Rıza Alpöz, Cemal Eronat
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİNİN TEMPORMANDİBULER EKLEMİN İNCELENMESİNDE KULLANIMI THE EVALUATION OF TMJ BY MAGNETIC RESONANCE IMAGING PDF (Türkçe)
Gülümser Evlioğlu, Esengün Yengin
PERİODONTAL TEDAVİ YÖNTEMLERİNE GENEL BİR YAKLAŞIM - PERIODONTAL THERAPY: A REVIEW IN HISTORICAL PERSPECTIVE PDF (Türkçe)
Funda Sağlam


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.