Vol 40, No 3-4 (2006)

Table of Contents

Original Research Articles

SİGARA İÇMEYEN BİREYLERDE REKÜRRENT AFTÖZ STOMATİTLERİN ETYOLOJİSİ:164 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ / AETIOLOGY OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN NON-SMOKERS PDF (Türkçe)
Kıvanç Bektaş KAYHAN, Meral ÜNÜR
6-12 YAŞ GURUBU ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KÖTÜ AĞIZ ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ/ DENTERMINATION OF THE OCCURENCE OF BAD ORAL HABITS IN CHILDREN BETWEEN 6-12 YEARS-OLD PDF (Türkçe)
Didem Öner ÖZTAŞ, Hande ÇÖMLEKÇİ, E.Bahar TUNA, Figen SEYMEN, Koray GENÇAY
TEMPOROMANDİBULAR EKLEM RAHATSIZLIKLARININ GENERALİZE EKLEM HİPERMOBİLİTESİ İLE İLİŞKİSİ/ RELATIONSHIP BETWEEN GENERALIZED JOINT HYPERMOBILITY AND TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS PDF (Türkçe)
Gülümser EVLİOĞLU, Evrim GÖRE

Case Reports

ALT LATERAL KESİCİ BİR DİŞTE BULUNAN TİP II DENS İNVAJİNATUS OLGUSUNUN ENDODONTİK TEDAVİSİ: BİR OLGU BİLDİRİMİ/ ENDODONTİC TREATMENT OF TYPE II DENS INVAGINATUS IN A MANDIBULAR LATERAL INCISOR: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Rüstem Kemal Sübay, Bülent YILMAZ
HERPES SİMPLES VİRÜS TİP 1 VE 2 YE BAĞLI GELİŞEN ERİTEMA MULTİFORME:OLGU SUNUMU/ HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 1 AND 2 ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME: CASE REPORT PDF (Türkçe)
Kader AYDIN
GİNGİVADA PEMFİGUS VULGARİS'İN ERKEN LEZYONLARI: OLGU SUNUMU/ EARLY LESIONS OF PEMPHIGUS VULGARIS IN GINGIVA: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Zeynep BOY, Meral ÜNÜR
ORAL LİKEN PLANUS VE MALİNG TRANSFORMASYON:OLGU SUNUMU/ ORAL LICHEN PLANUS (OLP) AND MALIGNANT TRANSFORMATION: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Ferhat DİZEN, Zeynep BOY, Meral ÜNÜR
BİFİD (ÇİFT) MANDİBULAR KANAL: VAKA RAPORU VE LİTERATÜR TARAMASI/ BIFID MANDIBULAR CANAL: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW PDF (Türkçe)
Fatih ÖZAN, Hidayet POLAT
TOTAL PROTEZ UYUMSUZLUĞU İLE BULGU VEREN MAKSİLLER SİNÜS İNFRASTRÜKTÜREL ADENOİD KİSTİK KARSİNOM OLGUSU A CASE OF MAXILLARY SINUS INFRASTRUCTURAL ADENOID CYSTIC CARCINOMA PRESENTING WITH ILL-FITTING COMPLETE DENTURE PDF (Türkçe)
Duygu OFLUOĞLU, Burak ERTAŞ, Osman ASLAN, Nermin BAŞERER

Review Articles

PROBİYOTİKLERİN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ ROLÜ/ PROBIOTICS ROLE IN DENTISTRY PDF (Türkçe)
Meral ÜNÜR, Yaren KESKİN


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.