Vol 40, No 1-2 (2006)

Table of Contents

Case Reports

AKUT NEKROTİZAN ÜLSERATİF GİNGİVİTİS (ANUG) / ACUTE NECROTISING ULSERATIVE GINGIUITIS PDF (Türkçe)
Demir GÜVENÇ
MAKSİLLER SİNÜSTE SÜREKLİ KANİN DİŞİ İLE İLİŞKİLİ DENTİGERÖZ KİST/ DENTİGEROUS CYST INVOLVING THE MAXILLARY SINUS ASSOCIATED WITH PERMANENT CANINE TEETH PDF (Türkçe)
Tuncay ULUĞ, Esma KÜRKLÜ, Gökçen DURSUN, Burak ERTAŞ

Review Articles

TEMPOROMANDİBULAR RAHATSIZLIKLARIN TEŞHİSİNDE TEMPOROMANDİBULAR RAHATSIZLIKLAR/ TEŞHİS KRİTERLERİNİN (TMR/ATK) KULLANIMI PDF (Türkçe)
Hanefi KURT, Emre MUMCU, Muzaffer ATEŞ
PROPOLİSİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI/ THE USE OF PROPOLİS IN DENTISTRY PDF (Türkçe)
Kürşat ER, Fatih ÖZAN
YÜZ PROTEZİ YAPIMINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI/ THE USE OF THE COMPUTER ASSİSTED TECHNOLOGIES IN FACİAL PROSTHESES PRODUCTION PDF (Türkçe)
Gülümser EVLİOĞLU, Evrim GÖRE
ÇÜRÜK AKTİVİTE- RİSK BELİRLEME YÖNTEMLERİNDE SON YENİLİKLER/ CARIES ACTIVITY TESTS AND RISK FACTORS IN CARIES PDF (Türkçe)
Banu İLHAN
İMMEDİAT YÜKLEME/ İMMEDİATE LOADİNG PDF (Türkçe)
Gülümser EVLİOĞLU, Emine Suna ÖZFİDAN
AMALGAM RESTORASYONLARDA ONARIM/ REPAIR OF AMALGAM RESTORATION PDF (Türkçe)
Batu Can YAMAN
ALTERNATİF BİR ÇÜRÜK UZAKLAŞTIRMA YÖNTEMİ:KEMO-MEKANİK YÖNTEM/ AN ALTERNATIVE CARIES REMOVAL SYSTEM: CHEMOMECHANICAL SYSTEM PDF (Türkçe)
Uğur ERDEMİR
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU(DEHB)/DENTISTRY AND ATTENTION (ADHD) DEFICIT HYPERACTIVITY DISCORDER PATIENTS PDF (Türkçe)
Bayza BALLI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.