Vol 39, No 3-4 (2005)

Table of Contents

Original Research Articles

FARKLI SODYUM PERBORAT TİPLERİNİN KOMPOZİT'İN BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN MİKROTENSİLE TEST TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Hale ARI, Ayçe ELDENİZ, Ali ERDEMİR

Case Reports

TAM PROTEZ ÖLÇÜLERİNDE FARKLI YOĞUNLUKTAKİ İRREVERSİBL HİDROLLOOİDLERİN KULLANILDIĞI YENİ BİR YÖNTEM/ A NEW METHOD FOR COMPLETE DENTURE IMPRESSIONS USING DIFFERENT DENSITY HYDROCOLLOIDS PDF (Türkçe)
Ayşen NEKORA AZAK, Gülümser EVLİOĞLU, Evrim GÖRE
BOYUN BÖLGESİNDE RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ BİR HASTADA ENDODONTİK TEDAVİ: BİR OLGU SUNUMU BİLDİRİMİ/ ENDONDONTIC TREATMENT IN A PATIENT IRRADIATED TO NECK REGİON: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Bülent YILMAZ
İMPLANT DESTEKLİ NAZAL EOİTEZLER İLE ADEZİV İLE TUTUNAN NAZAL EPİTEZLERİN KARŞILAŞTIRILMASI/ COMPARISSON OF IMPLANT RETAINED NASAL PROSTHESIS PDF (Türkçe)
Ayşen NEKORA AZAK, Gülümser EVLİOĞLU, Ebru TUNCER, Meltem ÖZDEMİR KARATAŞ

Review Articles

RADYOTERAPİ VE AĞIZ SAĞLIĞI/ ORAL CARE AND RADIOTHERAPY PDF (Türkçe)
Gülümser EVLİOĞLU, Ayşen AZAK
NOKTURNAL BRUKSİZMİN ETYOLOJİSİ: BÖLÜM 1-PERİFERAL FAKTÖRLER/ ETIOLOGY OF NOCTURNAL BRUXISM 1- PERİPHERAL FACTORS PDF (Türkçe)
Ebru İSPİRGİL
NOKTURNAL BRUKSİZMİN ETYOLOJİSİ: BÖLÜM 2-CENTRAL FACTORS PDF (Türkçe)
Ebru İSPİRGİL
KONSERVATİF DİŞ TEDAVİSİNDE DİAGNOSTİK YÖNTEMLER/ DIAGNOSTIC SYSTEMS IN CONSERVATIVE DENTISTRY PDF (Türkçe)
Begüm GÜRAY EFES


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.