Vol 39, No 1-2 (2005)

Table of Contents

Original Research Articles

KÖK KANALLARINDA KULLANILAN KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN GÜTA-PERKA KONLARININ pH DEĞİŞİMİNİN İN VİTRO KOŞULLARDA İNCELENMESİ*-EVALUATION OF pH CHANGES WHEN USING CALCIUM HYDROXIDE CONTAINING GUTTA-PERCHA POINTS IN THE ROOT CANALS PDF (Türkçe)
Bülent YILMAZ, Handan ERSEV, Tubahan Kaya-BÜYÜKKALAYCl, Sedat KÜÇÜKAY
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE SİNÜS MAXİLLARİS'İN MORFOMETRİSİ-THE INVESTIGATION OF MORPHOMETRY OF THE MAXILLARY SINUS BY COMPUTERIZED TOMOGRAPHY PDF (Türkçe)
Mete BÜYÜKERTAN, Gülseren KÖKTEN
SİNÜS MAKSİLLARİS'İN İÇİNDE GÖZLENEN YAPILARIN VE SİNÜS MAXİLLARİS'İN FORMUNUN BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ.-THE INVESTIGATION OF THE STRUCTURES INSIDE THE MAXILLARY SINUS AND THE FORM OF THE MAXILLARY SINUS BY COMPUTERIZED TOMOGRAPHY PDF (Türkçe)
Mete BÜYÜKERTAN, Gülseren KÖKTEN
ÜÇ FARKLI SİLİKON ELASTOMERİNDE CANDİDA ALBİCANS TUTUNUMUNUN (ADHERENCE) KARŞILAŞTIRILMASI-COMPARISON OF ADHERENCE OF CANDİDA ALBİCANS ON THREE SILICONE ELASTOMERS PDF (Türkçe)
Evrim GÖRE, Gülümser EVLİOĞLU, Dilek İNANÇ YAYLALI, Ruhen ÇAĞLAYAN, Ayşen NEKORA AZAK

Review Articles

DENTAL LOKAL ANESTEZİLERE ANATOMİK BİR YAKLAŞIM-AN ANATOMICAL VIEW TO DENTAL LOCAL ANAESTHESIA PDF (Türkçe)
Mete BÜYÜKERTAN, Gülseren KÖKTEN
MAKSİLLOFASİYAL PROTEZLERDE ADEZİVLER-ADHESIVES IN MAXILLOFACIAL PROSTHESIS PDF (Türkçe)
Meltem ÖZDEMİR KARATAŞ, Didem ÖZDEMİR, Ayşen NEKORA AZAK, Gülümser EVLİOĞLU
EDİNSEL MANDIBULAR DEFEKTLER VE PROTETİK TEDAVİLERİ-PROSTHETIC REHABILITATION OF ACQUIRED MANDIBULAR DEFECTS PDF (Türkçe)
Gülümser EVLİOĞLU, Ayşen AZAK
SİGARA KULLANIMI İLE İMPLANT BAŞARISIZLIĞI ARASINDA BAĞLANTI VAR MIDIR? PDF (Türkçe)
Cüneyt KARABUDA, Erkan AKILLI, Selim ERSANLI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.