Vol 38, No 3-4 (2004)

Table of Contents

Original Research Articles

FORAMEN MENTALE'NİN ÇAP VE LOKALİZASYONUNUN KURU KEMİK VE PANORAMİK RADİOGRAFİDE KARŞILAŞTIRILMASI/ COMPARISON OF THE DIAMETER AND THE LOCATION OF MENTAL FORAMEN IN DRY MANDIBLES AND PANORAMIC PDF (Türkçe)
Gülseren KÖKTEN, Mete BÜYÜKERTAN, Hüseyin BALCIOĞLU

Case Reports

TEMPOROMANDİBULER EKLEMDE REDÜKSİYONSUZ ANTERİOR DİSK DEPLASMANININ CERRAHİ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU/SURGUCAL TREATMENT OF DISC DISPLACEMENT WITHOUT REDUCTİON OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Serhat YALÇIN, Yusuf EMES, Melike ORDULU, İrem AKTAŞ, Uğur MERİÇ, Temel ÖZTÜRK
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ BİR HASTADA PERİAPİKAL RAREFRAKSİYON ODAKLARI:OLGU SUNUMU/ PERIAPICAL RAREFACTION FOCI OF A PATIENT WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKENIA:A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Sertan ERGUN, Gülsüm AK, Misten DEMİRYONT, Esma KÜRKLÜ
ODONTOJEN KAYNAKLI BİR ABSEDEN İZOLE EDİLEN KLİNDAMİSİNE DİRENÇLİ STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS:OLGU SUNUMU/ CLINDAMYCIN RESISTANT STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS ISOLATED FROM ODONTOGENİC ABSCESS:A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Ayfer KAYNAR, Güven KÜLEKÇİ, Nursen BAKIR TOPÇUOĞLU, Zamira KASIMOVA

Review Articles

KÖK KANALLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE DOLDURULMASINDA APİKAK SINIR/ APICAL LIMIT OF ROOT CANAL SHAPING AND OBTURATION PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI, meric KARAPINAR KAZANDAG
SARKOİDOZ OROFASİYAL TUTULUM/ SARCOIDOSIS OROFACIAL INVOLVEMENT PDF (Türkçe)
Ülker GÜÇ
BOTULIMUM TOKSİN (BTX) VE KLİNİK KULLANIMI/ BOTULIMUN TOXIN (BTX) AND CLINICAL USAGE PDF (Türkçe)
Hümeyra KOCAELLİ, Sırmahan ÇAKARER, Mehmet YALTIRIK
AĞIZ İÇİNDE GÖRÜLEN OTOİMMUN VEZİKÜLOBÜLLÖZ HASTALIKLAR/ COMMONLY OCCURING ORAL AUTOIMMUNE BLISTERING DISEASES PDF (Türkçe)
Sevtap GÜNBAY, Sevtap GÜNBAY


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.