Vol 41, No 1-2 (2007)

Table of Contents

Original Research Articles

BATI AKDENİZ GÖLLER BÖLGESİNDE ERKEN DAİMİ DİŞLENME DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARDA PROGNATİZMİN BJÖRK ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ/ EVALIATION OF PROGNATİSM BY BJÖRK ANALYSES ON CHILDREN FROM WEST MEDITERAENIAN LAKE REGION IN EARLY PERMANENT DENTITION PDF (Türkçe)
Ersin USKUN, Alev AKSOY
İKİ FARKLI TİP PROTEZ TEMİZLEYİCİ MADDENİN AKRİLİK DİŞLERİN YÜZEY SERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ/ THE EFFEVT OF TWO DIFFERENT DENTURE CLEANSERS ON SURFACA HARDNESS OF ACRYLIC RESIN TEETH PDF (Türkçe)
Ender KAZAZOĞLU, Pınar BİLGİN, Fatma ÜNALAN, İdil DİKBAŞ

Case Reports

BİLATERAL GÖMÜLÜ MANDİBULAR SÜPERNÜMERER PREMOLARLAR: VAKA RAPORU VE LİTERATÜR TARAMASI/ BİLATERALLY IMPACTED MANDİBULAR SUPERNUMERARY PREMOLARS: A CASE REPORT AND LİTERATURE REVİEW PDF (Türkçe)
Fatih ÖZCAN, Hasan YELER
ELLİS-VAN CREVELD SENDROMU: BİR OLGU BİLDİRİMİ/ ELLIS-VAN CREVELD SYNDROME: CASE REPORT PDF (Türkçe)
Figen SEYMEN
KALSİFİYE EPİTELYAL ODONTOJENİK TÜMÖRLE BİRLİKTE GÖRÜLEN ADENOMATOİD ODONTOJENİK TÜMÖR: BİR OLGU SUNUMU/ ADENOMATOID ODONTOGENIC TUMOR ASSOCIATED WITH CALCIFYING EPITHELIAL ODONTOGENIC TUMOR: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Ayfer KAYNAR
SUBMANDİBULER TÜKÜRÜK TAŞI/ SUBMANDIBULAR SIALOLITH PDF (Türkçe)
Senem ÖZER, Mehmet YALTIRIK, Hümeyra KOCAELLİ, Serdar YALÇIN
TEK KÖK VE TEK KANALLARA SAHİP MOLAR DİŞLER/ MOLARS WITH SINGLE ROOT AND SINGLE CANAL: PDF (Türkçe)
Tamer TAŞDEMİR, Sadettin KAYIPMAZ

Review Articles

TROMBOSİTTEN ZENGİN PLASMANIN ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE KULLANIMI/ THE USE OF PLATELET-RICH PLASMA IN ORAL AND MAXILOFACIAL SURGERY PDF (Türkçe)
Cengizhan KESKİN, Sırmahan ÇAKARER
ERKEN ÇOCUKLUK ÇÜRÜKLERİ/ EARLY CHILDHOOD CARIES PDF (Türkçe)
Figen SEYMEN
ORAL KAVİTENİN NADİR GÖRÜLEN PİGMENTASYONLARI/ ORAL PIGMENTATIONS OF THE ORAL CAVITY PDF (Türkçe)
Sertan ERGUN
SERAMİK İNLEY VE ONLEY RESTORASYONLAR/ CERAMIC INLAY AND RESTORATIONS PDF (Türkçe)
İdil DİKBAŞ, Temel KÖKSAL, Nuray ÇAPA


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.