Vol 41, No 3 (2007)

Table of Contents

Original Research Articles

ENDODONTİK CERRAHİDE İKİ FARKLI İNSİZYONLA HAZIRLANAN DÖRT KÖŞELİ FLEPLERİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF FOUR CORNERED FLAPS PREPARED BY TWO DIFFERENT INCISIONS IN ENDODONTIC SURGERY PDF (Türkçe)
yakup üstün, Onur özçelik
LAZER DİAGNOSTİK SİSTEMİ İLE FARKLI DOLGU MADDELERİ NİN FLORESANS YAYILIM DERECELERİNİN İNCELENMESİ EVALUATION OF FLUORESCENCE DEGREE OF DIFFERENT RESTORATIVE MATERIALS USING LASER DIAGNOSTIC SYSTEM PDF (Türkçe)
yasemin BENDERLİ GÖKÇE, can DÖRTER
ÇOCUKLARDA AĞIZDAN SOLUNUMUN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINA VE ÇEVRE DOKULARA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE EFFECTS OF MOUTH BREATHING ON ORODENTAL HEALTH AND SURROUNDING TISSUES IN CHILDREN PDF (Türkçe)
mine yıldırım, oya aktören

Case Reports

ÜÇ KANALLI BİR ÜST BİRİNCİ KÜÇÜK AZI DİŞİNİN ENDODONTİK TEDAVİSİ:BİR OLGU SUNUMU , ENDODONTIC TREATMENT OF A THREE-CANALLED MAXILLARY FIRST PREMOLAR:A CASE REPORT PDF (Türkçe)
MUZAFFER EMİR DİNÇOL, RAİF ERİŞEN
APEKSİFİKASYON TEDAVİSİ BAŞARISIZ OLAN KÖK UCU TAMAMLANMAMIŞ ÜST ORTA KESER DİŞİN PERİAPİKAL CERRAHİ İLE TEDAVİSİ:OLGU SUNUMU , PERIAPICAL SURGICAL TREATMENT OF AN IMMATURE CENTRAL INCISAR FOLLOWING UNSUCCESSFUL APEXIFICATION TREATMENT:A CASE REPORT PDF (Türkçe)
RÜSTEM KEMAL SÜBAY, MUZAFFER EMİR DİNÇOL, MELİKE ORDULU SÜBAY
TALON TÜBERKÜLLÜ MEZİODENS VE GÖMÜK SANTRAL KESİCİ DİŞ OLGUSUNDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN A CASE WITH TALON CUSPED MESIODENS AND AN IMPACTED CENTRAL INCISOR PDF (Türkçe)
kader cesur aydın, buket aybar, sabire değer, belir atalay, tamer lütfi erdem
SANTRAL DEV HÜCRELİ REPARATİF GRANULOMA:VAKA SUNUMU CENTRAL GIANT CELL REPARATIVE GRANULOMA: CASE REPORT PDF (Türkçe)
cemil işler, s. demircan, m. gözeller, zerrin çebi

Review Articles

ELEKTROMANYETİK ALANIN (EMA) KEMİK DEFEKTLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS (EMF) ON HEALING OF THE BONE DEFECTS PDF (Türkçe)
A.Burak Çankaya, Mehmet Ali Erdem, Okhan ORAL, Mehmet YALTIRIK, Çetin KASAPOĞLU, Cüneyt Korhan ORAL
ALZHEIMER HASTALIĞI VE DENTAL YAKLAŞIM ALZHEIMER'S DISEASE AND DENTAL MANAGEMENT PDF (Türkçe)
senem özer, hümeyra kocaelli, Mehmet YALTIRIK
DENTAL İMPLANTLARIN KLİNİK ORTODONTİDE KULLANIMI THE USE OF DENTAL IMPLANTS IN CLINICAL ORTHODONTICS PDF (Türkçe)
yakup üstün, mustafa kayalıoğlu
SOMATİC HÜCRE NUKLEUS AKTARIMI-I:YÖNTEM SOMATIC CELL NUCLEAR TRANSFER-I:METHOD PDF (Türkçe)
NURULLAH KEKLİKOĞLU
SOMATİK HÜCRE NUKLEUS AKTARIMI-II:UYGULAMA ALANLARI SOMATIC CELL NUCLEAR TRANSFER-II:APPLICATION AREAS PDF (Türkçe)
NURULLAH KEKLİKOĞLU


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.