Vol 41, No 4 (2007)

Table of Contents

Original Research Articles

ADEZİF SİSTEMLERİN DERİN VE YÜZEYEL DENTİNE MİKRO-TENSİLE BAĞLANMA DAYANIMLARI MICRO-TENSILE BOND STRENGTHS OF ADHESIVE SYSTEMS TO DEEP AND SUPERFICIAL DENTIN PDF (Türkçe)
cemal yeşilyurt, Bilinç BULUCU, Alp Erdin KOYUTÜRK
PORSELEN RESTORASYONLARIN TAMİRİNDE KULLANILAN FARKLI AĞIZİÇİ TAMİR MATERYALLERİNİN ÇEŞİTLİ YÜZEY PREPARASYONLARI UYGULANARAK KIRILMA DİRENÇLERİNİN İNVİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI PDF (Türkçe)
övül kümbüloğlu, atilla user, suna toksavul, sami aksoy

Case Reports

HEMİSEKSİYON: BEŞ OLGU NEDENİYLE HEMISECTION: REPORT OF FIVE CASES PDF (Türkçe)
muzaffer emir dinçol, raif erişen

Review Articles

MAKSİLLOFASİYAL BÖLGEDE DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİSİ İLE YUMUŞAK DOKU DEĞİŞİKLİKLERİ SOFT TISSUE CHANGES WITH DISTRACTION OSTEOGENESIS OF MAXILLOFACIAL REGION PDF (Türkçe)
Ayşegül APAYDIN, Byashmyrat YAZDURDIYEV
DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE HEKİM–HASTA İLİŞKİLERİ PHYSICIAN–PATIENT RELATIONSHIP OF THE DENTISTRY PRACTICAL PDF (Türkçe)
Ayşegül APAYDIN, Byashmyrat YAZDURDIYEV
TELOMERLERİN HÜCRESEL ROLÜ CELLULAR ROLE of TELOMERES PDF (Türkçe)
ilker bolat, nurullah keklikoğlu, sevtap akıncı
SÜT DİŞLENME DÖNEMİNDE MALOKLÜZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF MALOCCLUSIONS IN PRIMARY DENTITION PDF (Türkçe)
yeliz güven
TRAVMATİK DİŞ YARALANMALARINDA SPLİNT UYGULAMALARI SPLINT APPLICATIONS IN TRAUMATIC INJURIES OF THE TEETH PDF (Türkçe)
hakan özbaş, esra öztürk, Hümeyra kocaelli
MENOPOZUN AĞIZ ETKİLERİ ORAL EFFECTS OF MENOPAUSE PDF (Türkçe)
yıldız türkozan


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.