Vol 45, No 2 (2011)

Table of Contents

Original Research Articles

FARKLI HIZLARDA DİSTRAKTE EDİLEN SIÇAN GASTROKNEMİUS KASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ / EVOLUATION OF THE CHANGES IN GASTROCNEMIUS MUSCLE OF RATS DISTRACTED IN DIFFERING PACES WITH ELECTRON MICROSCOPE PDF (Türkçe)
Gözde Acar, Ayfer Kaynar
ALT ÇENE ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE, KANTİLEVER VARLIĞININ İMPLANTLAR ÜZERİNE GELEN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ / THE EFFECT OF CANTILEVERS ON THE STRESS DISTRIBUTION OF THREE IMPLANTS SUPPORTING MANDIBULAR OVERDENTURES PDF (Türkçe)
Erkan SANCAKLI, Emre MUMCU, Onur GEÇKİLİ, Ayşen NEKORA AZAK
FARKLI ÇÜRÜK RİSK GRUPLARINDA YENİ ÇÜRÜK GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ / DETERMINING THE FUTURE CARIES DEVELOPMENT IN DIFFERENT CARIES RISK GROUPS PDF (Türkçe)
Arzu Pınar Erdem, Elif SEPET, Hilmi SABUNCU, İlknur ÖZCAN, Tamer Lütfi ERDEM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İLK MUAYENE KLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA DMFT İNDEKSİ İLE TÜKÜRÜK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF (Türkçe)
Özge BEHRAM, Gülay LOFÇA, Begüm GÜRAY EFES
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ ANABİLİM DALI KLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA DİŞ SERT DOKU ANOMALİSİ GÖRÜLME SIKLIĞI PDF (Türkçe)
Gamze Zeynep ADEM SİYLİ, Elif Bahar TUNA, Koray GENÇAY
PULPA KALSİFİKASYONLARININ SIKLIĞI VE DAĞILIMININ RADYOGRAFİK İNCELEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ / A RADIOGRAPHIC ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND DISTRIBUTION OF PULP CALCIFICATION PDF (Türkçe)
Benin SEZGİN, Engin Fırat CAKAN, Tamer Lütfi ERDEM
TAM DİŞSİZ HASTALARDA YAŞ, CİNSİYET VE PROTEZ TECRÜBESİNİN YAŞAM KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Emre MUMCU, Onur GEÇKİLİ, Hakan BİLHAN

Case Reports

ANATOMİK BİR VARYASYON: AKSESUAR MENTAL FORAMEN / AN ANATOMICAL VARIATION: ACCESSORY MENTAL FORAMEN PDF (Türkçe)
Hüseyin Avni BALCIOĞLU, Taha Emre KÖSE, Nurullah KEKLİKOĞLU, Hakan TUNA, Tamer L. ERDEM, İlknur ÖZCAN
TEK VE ÇİFT TARAFLI DİSTAL JET APAREYİ İLE MOLAR DİSTALİZASYONU: OLGU SUNUMU / MOLAR DISTALIZATON WITH UNILATERAL AND BILATERAL DISTAL JET APPLIANCE: CASE REPORT PDF (Türkçe)
Şaziye ÖNER, Osama QASRAWI, Hülya KILIÇOĞLU
GİNGİVADA SEYREK GÖRÜLEN İYİ HUYLU TÜMÖR; KAPİLLER HEMANJİYOM: OLGU SUNUMU / A RARE BENIGN TUMOR OF THE GINGIVA; CAPILLARY HEMANGIOMA: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Erkan ÖZCAN, Deniz FİLİNTE


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.