Vol 45, No 1 (2011)

Table of Contents

Original Research Articles

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TRAPEZIUS KASI İLE İLİŞKİLİ VÜCUT BÖLGELERİNDE MESLEĞE BAĞLI AĞRILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF OCCUPATIONAL BODY PAIN RELATED TO TRAPEZIUS MUSCLE IN DENTAL STUDENTS PDF (Türkçe)
Yıldız Türkozan, Peli Acar, Cansu KONSOL

Case Reports

ORAL LİPOM: OLGU SUNUMU / ORAL LIPOMA: CASE REPORT PDF (Türkçe)
Nevin Büyükakyüz, Ammar DARWISH, Vakur N. OLGAÇ
ARTI DİŞLER (SÜPERNÜMERER DİŞLER) / SUPERNUMERARY TEETH PDF (Türkçe)
Mehmet Ali ERDEM, Burak ÇANKAYA, Gülşah GÜVEN, Çetin KASAPOĞLU

Review Articles

ATROFİK POSTERİOR MANDİBULANIN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR REPOZİSYONUNU TAKİBEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ VE PROTETİK REHABİLİTASYONU / IMPLANT PLACEMENT AND PROSTHETIC REHABILITATION FOLLOWING INFERIOR ALVEOLAR NERVE REPOSITION OF ATROPHIED POSTERIOR MANDIBLE PDF (Türkçe)
Belir ATALAY, Özge ÇETİN, Yusuf EMES, Özgür BULTAN, Buket AYBAR, Serhat YALÇIN
DİŞ HEKİMLİĞİNDE MİKROSIZINTI VE MİKROSIZINTI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / MICROLEAKAGE IN DENTISTRY AND MICROLEAKAGE EVALUATION TECHNIQUES PDF (Türkçe)
Uğur ERDEMİR, Batu Can YAMAN
DİŞ HEKİMLİĞİNDE HYALURONİK ASİDİN YERİ / HYALURONIC ACID IN DENTISTRY PDF (Türkçe)
Onur Çakır, Hakkı Oğuz KAZANCIOĞLU, Gülsüm AK
MAKSİLLER SİNÜS ENFEKSİYONLARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ / MAXILLARY SINUSITIS AND TREATMENT METHODS PDF (Türkçe)
Nevin Büyükakyüz, Murat ÖZTÜRK
TAM PROTEZ ESTETİĞİNDE ÜST ÖN DİŞLER İÇİN KULLANILAN ORANLAR / USE MATHEMATIC PROPORTION FOR MAXILLAR ANTERIOR TEETH IN ESTHETIC OF COMPLETE DENTURE PDF
Ayşegül KURT, Gülbahar IŞIK ÖZKOL
AĞIZ BOŞLUĞUNDA GÖRÜLEN KANSERLER VE SINIFLANDIRILMASI / ORAL CAVITY CANCERS AND CLASSIFICATION PDF (Türkçe)
Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN, Meral ÜNÜR
DİŞHEKİMLİĞİNDE BİYOAKTİF CAMLAR / BIOACTIVE GLASSES IN DENTISTRY PDF (Türkçe) PDF (Türkçe)
Merve KULAN, Işın ULUKAPI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.