Vol 44, No 3 (2010)

Table of Contents

Original Research Articles

HİDROFİLİK KUMLANMIŞ-ASİTLENMİŞ YÜZEYLİ İMPLANTLARIN HİSTOLOJİK VE HİSTOMORFOMETRİK İNCELEMESİ: KOYUN TİBİASINDA DENEYSEL ÇALIŞMA / HISTOLOGIC AND HISTOMORPHOMETRIC EVALUATION OF A HYDROPHILIC BLASTED AND ACID-ETCHED IMPLANT:AN EXPERIMENTAL STUDY IN SHEEP PDF (Türkçe)
Jawad ABDEL-HAQ, Cüneyt Zihni KARABUDA, Volkan ARISAN, Zihni MUTLU, Mehmet KÜRKÇÜ
ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA TÜKÜRÜK SODYUM VE POTASYUM DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER / CHANGES IN THE LEVELS OF SALIVARY SODIUM AND POTASSIUM IN PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION PDF (Türkçe)
Yeşim DEMİRBUDAK, Şükrü ŞİRİN, Oya BARUT, İlknur ÖZCAN, Tamer ERDEM
DİŞ AŞINMALARININ DERECELERİYLE DENTİN HASSASİYETİNİN ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / EVALUATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN SEVERITY OF DENTIN SENSITIVITY AND DEGREE OF TOOTH WEAR PDF (Türkçe)
Erkan ÖZCAN, Semih SERT
SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN GENÇ BİREYLERDE BAZI TÜKÜRÜK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARING SOME CHARACTERISTICS OF SALIVA IN SMOKING AND NONSMOKING YOUNG PEOPLE PDF (Türkçe)
Gamze YILDIRIM, Ayşegül DEMİRBAŞ KAYA, Mustafa ATEŞ
KRONİK PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA SEMENT KALINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ / THE ASSESSMENT OF THE THICKNESS OF THE CEMENTUM LAYER IN PATIENT WITH CHRONIC PERIODONTITIS PDF (Türkçe)
Nurullah KEKLİKOĞLU, Hüseyin Avni BALCIOĞLU, İlker BOLAT, Sinem YEŞİL IŞIK, Müzeyyen GEREK, Dina ERDİLEK, Erhan FIRATLI, Selmin AŞÇI

Case Reports

GÖMÜK KANİN ÇEKİM KOMPLİKASYONU: OLGU SUNUMU / IMPACTED CANINE EXTRACTION COMPLICATION:CASE REPORT PDF (Türkçe)
Belir ATALAY, Banu ÖZTÜRK, Özge ÇETİN, Yusuf EMES, Can A. TUSKAN, Buket AYBAR

Review Articles

DENTİN BAĞLAYICI SİSTEMLER VE HİBRİD TABAKANIN OLUŞTURULMASI / DENTIN BONDING SYSTEMS AND HYBRIDIZATION PDF (Türkçe)
Hande Şar Sancaklı
ZİRKONYANIN MİKROYAPILARINA VE ÜRETİM ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI / FABRICATION TECHNIQUES AND MICROSTRUCTURE CLASSIFICATIONS OF ZIRCONIA PDF (Türkçe)
Özgür BULTAN, Değer ÖNGÜL, Pınar TÜRKOĞLU


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.