Vol 44, No 2 (2010)

Table of Contents

Original Research Articles

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ STRESİNİN BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF DENTAL EDUCATION STRESS AMONG DENTAL STUDENTS PDF (Türkçe)
Can DÖRTER, Işıl KARADUMAN, Batu Can YAMAN
İMPLANT DESTEKLİ SABİT PROTEZLERDE PROTETİK BAŞARISIZLIKLAR: DÖRT YILLIK ÇOK MERKEZLİ RETROSPEKTİF ANALİZ / PROSTHETIC COMPLICATIONS IN IMPLANT SUPPORTED FIXED PROSTHESIS: A FOUR YEAR MULTI-CENTER RETROSPECTIVE ANALYSIS PDF () PDF (Türkçe)
Bülent PİŞKİN, H. Suat GÖKÇE, Hakan AVSEVER, Volkan ARISAN, Mustafa Sancar ATAÇ, Kaan GÜNDÜZ
MİKRO TİTREŞİMLİ DİŞ FIRÇASININ PLAK KALDIRMA ETKİNLİĞİNİN İN VİVO DEĞERLENDİRİLMESİ / PLAQUE REMOVAL EFFICACY OF MANUAL TOOTHBRUSH WITH MICROPULSE BRISTLES PDF (Türkçe)
Can DÖRTER, Oya ULU, Batu Can YAMAN, Begüm GÜRAY EFES, Yavuz GÖMEÇ, Aylin ÇİLİNGİR, Fatma KORAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA VERİLEN ENDİKASYONLARIN DAĞILIMI/ THE PREVELANCE OF INDICATIONS ON THE PATIENTS WHO APPLIED ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY PDF (Türkçe)
Mustafa DEMİRCİ, Fazlı Can ÖZTÜRK, Safa TUNCER, Batu Can YAMAN
TOPLUMUMUZDA ARA YÜZ FIRÇASI KULLANIM SIKLIĞI FREQUENCY OF USAGE OF INTERDENTAL BRUSH IN THE SOCIETY PDF (Türkçe)
Yavuz GÖMEÇ, Soheil SOLTANI, Batu Can YAMAN
TOPLUMUMUZDA AĞIZ GARGARALARININ KULLANIM SIKLIĞI FREQUENCY OF USAGE OF MOUTH RINSES IN THE SOCIETY PDF (Türkçe)
Yavuz GÖMEÇ, Bora ÖNCÜ, Batu Can YAMAN

Case Reports

DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ VE KALSİYUM SÜLFAT KOMBİNASYONUNUN KRONİK PERİODONTİTİSLİ HASTALARDAKİ KEMİK İÇİ DEFEKTLERİN TEDAVİSİNDE KULLANIMININ KLİNİK VE RADYOGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ: OLGU SERİSİ PDF () PDF (Türkçe)
Gökser Çakar, Ebru ÖZKAN, Şebnem DİRİKAN İPÇİ, Ülkü NOYAN, Selçuk YILMAZ

Review Articles

İLERİ DERECEDE REZORBE MAKSİLLALARIN ZİGOMATİK İMPLANTLARLA REHABİLİTASYONU REHABİLİTATİON OF SEVERE ATROPHİED MAXİLLAS WİTH ZYGOMATİC IMPLANTS PDF (Türkçe)
Belir ATALAY


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.