Vol 44, No 1 (2010)

Table of Contents

Original Research Articles

ER: YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRMENİN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF THE EFFECT OF ER:YAG LASER CONDITIONING ON BOND STRENGTH OF FISSURE SEALANTS PDF (Türkçe)
Yeliz GÜVEN, Hande ÇÖMLEKÇİ, Oya AKTÖREN
KEMO-MEKANİK ÇÜRÜK UZAKLAŞTIRMA SİSTEMİNİN (CARISOLV) DENTİN BAĞLAYICI AJANLARIN HİBRİDİZASYONUNA ETKİSİ THE EFFECT OF CHEMO-MECHANICAL CARIES REMOVAL SYSTEM (CARISOLV) ON HYBRIDISATION OF DENTIN BONDING AGENTS PDF (Türkçe)
Uğur ERDEMİR, Esra YILDIZ, Taner YÜCEL
DİŞ TEDAVİLERİ GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN ÇOCUKLARIN HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİ THE HEMODYNAMIC EFFECTS OF CHILDREN RECEIVING GENERAL ANESTHESIA FOR DENTAL TREATMENTS PDF (Türkçe)
Şule KAVALOĞLU ÇILDIR, Nüket SANDALLI, Adnan NOYAN
EKTODERMAL DİSPLAZİ VE AĞIR OSTEOMALAZİSİ OLAN HASTAYA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU MULTIDISCPLINARY APPROACH TO A PATIENT WITH ECTODERMAL DYSPLASIA AND SUFFERING FROM SEVERE OSTEOMALASIA: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
 
İNSAN DİŞLERİNİN DOKU MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ÖNEMİ THE IMPORTANCE OF HUMAN TEETH IN TISSUE ENGINEERING PDF (Türkçe)
Gülhan YAMANKOÇ, Gamze AREN
NÖRAL KREST KÖKENLİ HÜCRELERİN AĞIZ VE ÇENE-YÜZ OLUŞUMUNA KATKILARI VE NEDEN OLDUKLARI ANOMALİLER CONTRIBUTIONS OF NEURAL CREST-DERIVED CELLS TO THE DEVELOPMENT OF ORAL AND MAXILLOFACIAL REGION AND THE ANOMALIES CAUSED BY THESE CELLS PDF (Türkçe)
Nihal BERKE, Nurullah KEKLİKOĞLU
TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DAYANIKLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING STRENGTH OF ALL-CERAMIC RESTORATIONS PDF (Türkçe)
Pınar TÜRKOĞLU, Özgür BULTAN, Değer ÖNGÜL
ALT ÇENE KONDİL KIRIKLARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ MANDIBULAR CONDYLE FRACTURES AND TREATMENT METHODS PDF (Türkçe)
Nevin BÜYÜKAKYÜZ, Merve ÖĞÜT, Natuk UYUMAZ, Murat ÖZTÜRK


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.