Vol 43, No 3-4 (2009)

Table of Contents

Original Research Articles

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ ANABİLİM DALI'NDA TEDAVİSİNE BAŞLANAN ERİŞKİN HASTALARIN İNCELENMESİ SURVEYING OF PATIENT POPULATION UNDERTAKING TREATMENT IN ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, DEPARTMENT OF ORTHODONTICS PDF (Türkçe)
Levent Önal, Sönmez Fıratlı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ADLİ DOSYA ARŞİVİ İNCELEME RAPORU: ADLİ DENTAL RAPOR FORMU ÖNERİSİINVESTIGATION REPORT OF FORENSIC FILE ARCHIVES OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY: FORENSIC DENTAL REPORT FORM PROPOSAL PDF (Türkçe)
Hümeyra Kocaelli, Feryal Karaduman
AĞIZ İÇİNDEKİ PATOLOJİK OLUŞUMLARIN DAĞILIMI VE TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYONU FINE NEEDLE ASPIRATION IN DIAGNOSIS AND THE PREVALANCE OF PATHOLOGICAL LESIONS OF MOUTH AND JAWS PDF (Türkçe)
Dilek Gürbüz, Pınar Şiraneci, Vasfiye Işık, Neşe Kahraman, Semra Dölek Güler, Sevcihan Mutlu, F.Canan Alatlı

Case Reports

İNSİZİV KANAL KİSTİ: BİR OLGU BİLDİRİSİ INCISIVE CANAL CYST: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Nevin Büyükakyüz, Natuk Uyumaz, Merva Soluk
MANDİBULADA SOLİD ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ:OLGU SUNUMU SOLID ANEURYSMAL BONE CYST IN THE MANDIBLE:CASE REPORT PDF (Türkçe)
Sırmahan Çakarer, Nihan Aksakallı, Esra Eyüpoğlu, S.cemil İşler, Cengizhan Keskin
TROMBOSİTTEN ZENGİN BİYOMATERYALLERİN ORAL İMPLANTOLOJİDE KULLANILMASIAPPLICATION OF PLATELET RICH BIOMATERIALS IN ORAL IMPLANTOLOGY PDF (Türkçe)
Nilüfer Bölükbaşı, Selim Ersanlı, Tayfun Özdemir

Review Articles

DOKU DÜZENLEYİCİLERİN FONKSİYONEL ÖLÇÜ MADDESİ OLARAK KULLANIMI TISSUE CONDITIONERS AS FUNCTIONAL IMPRESSION MATERIALS PDF (Türkçe)
Burcu Aktaş, Gülsüm Ceylan, Emre Mumcu, Özge Aksüzek, Fatma Ünalan
BİFOSFONAT KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ UYGULAMALARDA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR VE TEDAVİSİ ORAL COMPLICATIONS AND TREATMENTS IN PATIENTS RECEIVING BISPHOSPHONATES PDF (Türkçe)
Özen Doğan Onur, Barış Kurtuluş, Pınar Çevik
KLİNİK UYGULAMALARDA KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ YÖNTEMİNİN UYGULANMA AŞAMALARI THE STEPS OF EVIDENCE BASED DENTISTRY PROCESS INCLINICAL PRACTICE PDF (Türkçe)
Kadriye Peker, Gülçin Bermek
SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİNDE KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ SEÇENEKLERİCOMPLICATIONS OF SINUS FLOOR AUGMENTATION AND TREATMENT OPTIONS PDF (Türkçe)
Sırmahan Çakarer, Mehmet Ali Erdem, Burak Çankaya, Cengizhan Keskin


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.