Vol 42, No 3-4 (2008)

Table of Contents

Original Research Articles

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİN ETYOLOJİSİNDE VE ÖNLENMESİNDE FERMENTE OLABİLEN KARBONHİDRATLARIN ÖNEMİ THE IMPORTANCE OF FERMENTABLE CARBOHYDRATES IN THE ETIOLOGY AND PREVENTION OF DENTAL CARİES PDF (Türkçe)
Kadriye PEKER, Gülçin BERMEK
ORAL KANSERLERİN ERKEN TEŞHİSİNDE DİŞ HEKİMLERİNİN ROLÜ: İKİ OLGU NEDENİYLE THE ROLE OF DENTISTS IN EARLY DIAGNOSIS OF ORAL CANCER: TWO CASE REPORTS PDF (Türkçe)
Hakkı TANYERİ, Duygu OFLUOĞLU, Gökçen KARATAŞLI, Rasim YILMAZER
GÖMÜK ALT 3. MOLAR DİŞLER İLE İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PANORAMİK RADYOGRAFİNİN ÖNEMİ THE IMPORTANCE OF PANORAMIC RADIOGRAPHS ON EVALUATING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE IMPACTED MANDIBULAR THIRD MOLAR TEETH AND INFERIOR ALVE PDF (Türkçe)
A. Selhan KAYA, Yusuf EMES, Belir ATALAY, Buket AYBAR, Halim İŞSEVER, Serhat YALÇIN
FİSSÜR ÖRTÜCÜLER VE KULLANIM ALANLARI PİT AND FISSURE SEALANTS AND ITS APPLICATIONS PDF (Türkçe)
Oya ULU, Can DÖRTER
SELF-ADESİF REÇİNE SİMANLAR SELF-ADHESIVE RESIN CEMENTS PDF (Türkçe)
Aylin ÇINAR ÇİLİNGİR, Yavuz GÖMEÇ
KLAS II KOMPOZİT RESTORASYONLARIN APROKSİMAL VE PULPAL YÜZEYLERİNİN MİKROSERTLİĞİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ MICROHARDNESS OF THE APPROXIMAL AND PULPAL SURFACES IN CLASS II COMPOSITE RESTORATIONS:AN IN VITRO STUDY PDF (Türkçe)
Batu Can YAMAN, Begüm GÜRAY EFES, Can DÖRTER, Dina ERDİLEK, Yavuz GÖMEÇ


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.