Vol 43, No 1-2 (2009)

Table of Contents

Original Research Articles

İMPLANT CERRAHİSİNİ KISITLAYAN DURUMLAR VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR SURGICAL LIMITATIONS AND COMPLICATIONS IN IMPLANT DENTISTRY PDF (Türkçe)
Nevin BÜYÜKAKYÜZ, Ammar DARWISH
DİŞHEKİMLİĞİNDE MESLEKLE İLİŞKİLİ GÖZ SORUNLARI OCCUPATIONAL EYE PROBLEMS IN DENTISTRY PDF (Türkçe)
Yıldız TÜRKOZAN
OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU-OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME PDF (Türkçe)
Süleyman Hakan TUNA
MEDİAN MANDİBULAR KİST: BİR OLGU BİLDİRİSİ MEDIAN MANDIBULAR CYST: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Nevin BÜYÜKAKYÜZ, Natuk UYUMAZ, Merva SOLUK
MİNİ İMPLANTLARIN PROTETİK KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI PROSTHETIC INDICATIONS AND ADVANTAGES OF MINI IMPLANTS PDF (Türkçe)
Hakan BİLHAN, Selda ARAT, Emre MUMCU, Hanefi KURT
TRIGEMINAL NEVRALJİ TEDAVİSİNDE KRİYOTERAPİNİN YERİ-THE ROLE OF CRYOTHERAPY IN THE TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA PDF (Türkçe)
Bilgin ÖNER, Deniz IŞIK, Gizem GÜLGEZEN
ÖZEL BAKIM İHTİYACI OLAN BİREYLERDE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMALARI DENTAL CARE IN SPECIAL NEEDS POPULATION PDF (Türkçe)
Hande ŞAR SANCAKLI
MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA ÜSTÖN BÖLGE ESTETİĞİNİN ORTODONTİK,İMPLANTOLOJİK VE PROTETİK TEDAVİLERLE SAĞLANMASI:BİR VAKA SUNUMU PDF (Türkçe)
Hakan BİLHAN, Selda ARAT, Emre MUMCU, Arzu ARI DEMİRKAYA
TEMPOROMANDİBULAR RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN OKLÜZAL SPLİNTLER OCCLUSAL APPLIANCE THERAPHY IN TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS PDF (Türkçe)
Özge AKSÜZEK, Emre MUMCU, Gülsüm CEYLAN, Burcu AKTAS, Fatma ÜNALAN
PROTETİK TEDAVİDE YAŞAM KALİTESİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ EVALUATION METHODS OF ORAL HEALTH QUALITY OF LIFE IN PROSTHETIC DENTISTRY PDF (Türkçe)
Burcu AKTAŞ, Gülsüm CEYLAN, Emre MUMCU, Özge AKSÜZEK, Fatma ÜNALAN


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.