KAVİTE ŞEKLİ FAKTÖRÜ VE BİR ARA REZİN KAVİTE ÖRTÜCÜ MATERYALİN KALINLIĞININ, GERİLİM KUVVETLERİ ALTINDA BAĞLANMA DAYANIMLARINA ETKİSİ-THE THICKNESS OF A FLOWABLE COMPOSITE LINING MATERIAL AND CAVITY CONFIGURATION FACTOR (C FACTOR) IN RELATION TO THE TENSI

Sema Belli, Hidehiko Sano, Füsun Özer, Patricia Pereira, Davide Prisco, Jungi Tagami
1.448 2.437

Abstract


THE THICKNESS OF A FLOWABLE COMPOSITE LINING MATERIAL AND CAVITY CONFIGURATION FACTOR (C FACTOR) IN RELATION TO THE TENSILE BOND STRENGTHS

Özet

Kompozit materyallerin polimerizasyonları sırasında oluşabilecek polimerizasyon büzülme stresleri, ara rezin kompozit (bonding) materyaller ve kavite şeklinin değiştirilmesi ile azaltılabilir. Bu çalışmada ara rezin kompozit materyal kalınlığı ve gerilim direnci arasındaki ilişki olasılığı araştırılmış ve ayrıca kavite şekli faktörü de değerlendirilmiştir. Molar dişlerin aproksimal yüzlerinde iki değişik derinlikte açılan Black II kaviteler, iki farklı teknikle restore edilmiş ve gerilim stresleri karşısında gingival duvarda bağlanma dayanımları değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda kavite şekli faktörünün bağlanma direncine etkisi olmadığı ve ara rezin örtücü materyal kalınlığının bağlanma dayanımı ile ilişkisi olmadığı gözlenmiştir. Bu sonuçların alınmasında, ara rezin kavite örtücü materyalin elastik bariyer olarak etkisi olduğu sanılmaktadır. SEM sonuçlarına göre en fazla kırılmanın ara rezin kavite örtücü materyal içinde olmasının ise materyalin aşırı kalınlıkta kullanımından kaçınılması gerektiği sonucunu vermektedir.

Anahtar sözcükler: Ara rezin kompozit materyaller, kavite şekli faktörü, gerilim stresi

Abstract

The degree of stress development during the setting of the composite material can be controlled to some extent, by the flowable composite lining materials and by the cavity design. The purpose of the present work was to investigate a possible relationship between the thickness of a resin lining material and tensile bond strengths. Cavity configuration factor         (C Factor) was also evaluated. Class II slot cavity praparations with two different cavity configurations were prepared on the proximal surfaces of caries free third molar teeth and restored with two different filling techniques. The thickness of lining cement was measured and the samples were tested under tensile stress loading. No relation was found between the thickness of lining material and tensile bond strengths. No statistical significant difference was also found between the groups due to cavity configuration and filling techniques (P>0.05). The elasticity of the resin lining material had an effect to get these results.

Key words: Flowable composite resins, C Factor, tensile bond strengths


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.