AKRİL - METAL BAĞLANTISINA RETANSİYON ŞEKİLLERİ VE POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN ETKİLERİ-EFFECTS OF RETENTION DESIGN AND POLYMERIZING TECHNICS ON METAL ACRYLIC BONDING.

Erdal POYRAZOĞLU, Çetin SEVÜK, Yasemin FOROOZESH, Erhan ÖCALAN
1.681 515

Abstract


Anahtar Sözcükler: Retansiyon. pclimerizasyon. metal-akril bağlantısı

Akriliğin metale mekanik olarak bağlantısında retansiyon şekillerinin yanında muflalama ve basınçlı tencerede tek ve çift polimerizasyon tekniklerinin etkileri incelenmiştir.

Mesing metal alışımından hazırlanan çubuklar üzerine halka ve inci şeklinde rctansiyonlar konarak Biodent K + B 75 akrilik maddesi polimerize edilmiş ve basınç altında dirençleri ölçülmüştür.

Deneyler sonucunda halka ve 3 lü inci retansiyonlar muflalama tekniğinde en yüksek değerleri göstermiş, çift polimerizasyon tekniği akrilik bünyesinde değişime neden olarak kırılganlığını artırdığından en düşük değerlerin elde edildiği teknik olarak ortaya çıkmıştır.

Key tvords : Retention, polymerization, metal-acrylic bonding

The effect of mechanical retention of acrylic resins on metal alloys due to polymerization techinics and different retention designs was investigated.

On cylindrical casting wax loop and dauble-tripple pearl retentions were mounted and they were cast of brass.
Biodent K + B 75 material was chosen as acrylic resin. Polymerization of acrylic resin was completed by appliyng the technics of; a) flasking, b) single, and c) double polymerizing in pressure polmerizing apparatus. Shear stress analyses was made with pressure machine and numerical values were calculated.

Experiments showed that cylinders with acrylic resin having loop and triple pearl retentions polymerized by flasking technic showed maximum values Double polymerizing technic showed minimum values due to physical changes of acrylic resin structure.


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.