RENAL HIPERTANSIYONLU KİŞİLERDE ÇEKİM YARASI İYİLEŞMESİNİN HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİNİN EKSPERİMENTAL OLARAK ARAŞTIRILMASI-THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEALING OF EXTRACTION SITE HISTOPATHOLOGICALLY IN PATIENTS SUFFERING FROM RENAL HYPERTENSİON

Aygen ILICALI, Çetin KASABOĞLU
1.060 382

Abstract


Anahtar Kelimeler: Renal hipertansiyon, çekim yarası iyileşmesi.

Deneysel olarak hipertansiyon oluşturduğumuz Wistar-Albino sıçanlar üzerinde yaptığımız çalışmada; çekim yarası iyileşmesinin histopatolojik değerlendirmesini eksperimental olarak araştırdık ve renal pertansiyonun iyileşmeyi geciktirdiğini tesbit ettik.

Key words: Renal hypertension, healing of extraction wound.

The histopathological investigation of extraction site was carried out in Wistar-Albino rats in which renal hypertension was developed experimentally. We found out that renal hypertension cause delay in the healing of extraction wound.


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.