ARK BOYU SAPMASININ ALT KESER DİŞLERİN YERLEŞME DURUMUNA ETKİSİ (*)-THE EFFECT OF MANDIBULAR ARCH LENGTH DISCREPANCY ON THE POSITIONING OF LOWBR INCISORS

Ümit Gazilerli, Mirzen Arat
1.372 288

Abstract


ÖZET

Bu çalışmada Klas I ve K!as II, Divİzyon ] vak'alarında alt keser dişlerin lierrîik durumları ve aksiyal eğimleri ile ark boyu sapmasmdaki ilişki araştırılmıştır. Ati keser dişlerin durumlarının tayininde Steiner'in l-NB (mm.} ve l-NB (açı) ölçümleri kullanılmıştır.

Uygulanan biyometrik yöntemle bu ölçümler arasında önemli bir ilişkinin bulunmadığı görülmüştür.

SUMMARY

The correlation of the lower incisors and mandibular arch length discrepancy has been investigated in this study, in Class I and Class II, Divison I malocclusions. Steiner's I to NS [mm.) and I, to NB (angle) measurements have beep used to determine the positioning, of these teeth.

With the bionrtetricmethods applied, it has been seen that there is not a signgficant correlation between hese measurements.


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.