KIYMETLİ ALAŞIM - REÇİNE BAĞLANTISI-PRECIOUS ALLOY-RESIN BONDING

Deniz Şen, Emine H. Nayır
1.129 349

Abstract


Özet

Adeziv köprülerin başarısı büyük oranda metal alt yapı ile yapıştırıcının bağlantı dayanıklılığına bağlıdır.

Bu çalışmanın amacı; kıymetli bir alaşım yüzeyinin kumlama, bakır ve kalay kaplama, silicoater yöntemi sonrası Panavia ve Super-Bond ile asitle pürüzlendirîlmiş mine yüzeyine yapıştırılması ile elde edilen çekme dayanıklılığım incelemektir.

Bu çalışmanın sonucunda; kıymetli alaşım çalışmalarında en fazla bağlantı dayanıklılığının silicoater yöntemi ile elde edildiği saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kıymetli alaşım, Silicoater yöntemi

Abstract

The succes of resin banded restoration depends on the bond strength of resin metal substrate. The aim of this study is to evaluate the tensile strength of Panama, Super-Bond to sandblasted, tinplated, cupper plated, silicoated metal mr~ faces. The highest bond strength has been obtained with the silicoating technique with precious alloy resin bonding.

Key words: Precious alloy, silicoating technique


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.