GÜNCEL POST YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞILAN BAŞARISIZLIKLAR-Contemporary Post Approaches and the Failures

Ayşegül GÜLERYÜZ GÜRBULAK, İkbal LEBLEBİCİOĞLU, Yusuf YANCAR
1.716 728

Abstract


ÖZ

Aşırı madde kaybına uğramış endodontik tedavili dişlerde, restorasyona tutuculuk sağlamak amacıyla post-kor sistemleri kullanılmaktadır. Endodontik tedavili dişlerin restorasyonu konusunda çok sayıda

Anahtar kelimeler:

in vitrove in vivoaraştırma yayınlanmasına karşın, günümüzde ideal tedavi yöntemi konusunda hala kesinleşmiş veriler bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak yetersiz restoratif tedavi nedeniyle birçok endodontik tedavili diş kaybedilmektedir.Başarıda rol oynayan en önemli etken doğru endikasyonun konulması ve uygulamada ana prensiplerin takip edilmesidir. Günümüzde estetik beklentilerin artması ve adeziv sistemlerin gelişmesiyle birlikte post sistemlerinin seçenekleri artmıştır. Giderek artan estetik ve biyolojik olarak uyumlu maddelere olan talep, metal olmayan post-kor sistemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır.Endodontik tedavi, kök kanal şekli, post boşluğunun preparasyonu, post translüsentliği, adeziv simanın kullanımı ve yapıştırılmasıyla ilgili pek çok faktör postun başarısını etkilemektedir.Bu derlemenin amacı, endodontik tedavili dişlerin restorasyonunda kullanılan post sistemlerini genel olarak değerlendirmek ve güncel post sistemlerini incelemektir. Post-core

ABSTRACT

Post-core systems are used for providing retention to the restoration in extremely damaged teeth that were endodontically treated. Although several in vivo and in vitro studies had been made about the restorations of the endodontically treated teeth, there aren't any conclusive datas about the ideal treatment method. Correspondingly, due to the insufficient restorative treatment several endontically treated teeth are lost.The most important things for the succesful treatment are apointing the correct indication and following the main principles.The clinical effectiveness of such restorations has been mainly ascribed to the more biomimetic behaviour of contemporary posts that reduces the risk of vertical root fractures. Several factors related to endodontic treatment, root canal shape, post space preparation, post translucency, adhesive cement handling and curing may have an influence on the outcome of posts success.The aims of this review are evaluating the post systems that are commonly used in the treatment of endodontically treated teeth and investigating contemporary post systems.

Keywords: Post and core technique

tekniği, fiberglas ile güçlendirilmiş polimerler, dental

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.