YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAM İR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ-OSTEOCALCIN LEVELS AND MICROHARDNESS OF HUMAN DENTINAL TISSUE

Deniz Şen, Emine H. Nayır
1.274 392

Abstract


Özet

Porselen tamirinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, porselen yüzeyinde yapılan frez-le pürüzlendirme, kumlama ve asit uygulama işlemlerinin porselen-kompozit bağlantısına etkilerini incelemektir. Hazırlanan porselen örneklerin yüzeyleri farklı pürüzlendirme işlemleri uygulandıktan sonra Porse-len-Liner ve kompozit reçine ile tamir edilmiş ve

Anahtar kelimeler: Porselen tamiri, makaslama dayanıklılığı

Abstract

There are various techniques for porcelain repair. The purpose of this study is to compare the bond strength of Porcelain Liner repaired urith composite resin after grinding, sandblasting and etching of porcelain surfaces. Porcelain samples were prepared by smoothing their surfaces with 220 SiCpaper. After various surface treatments, Porcelain Liner and composite resin were applied to the prepared porcelain surfaces. Shear bond strenght was determined by universal testing machine. The results were evaluated by ANOVA, significantly higher bond strength was obtained in samples etched with 9 % HF acid for 6 min.

Key words: Porcelain repair, shear bond strength

Universal test cihazı ile bağlantının makaslama dayanıklılığı ölçülmüştür. Sonuçlar ANOVA ile değerlendirilmiştir. En yüksek makaslama dayanıklılığı, pürüzsüz yüzeye %9'luk HF asitin 6 dakika süre ile uygulanması ile elde edilmiştir.

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.