P E R İ O D O NT AL TEDAVİDE DİJİTAL RADYO GRAFİK GÖRÜNTÜLEME METODLARI-DIGITAL RADIOGRAPHIC IMAGING METHODS IN PERIODONTAL THERAPY

Elvan Efeoğlu, Ali Rıza Kılıç
1.243 1.224

Abstract


Özet

Periodontal

hastal

 

ığın ilerlemesi veya tedaviye cevabını göstermek ve alveol kemiğinde meydana gelen değişimleri tayin etmek için radyografiler kullanılmaktadır. Ancak, klasik diş radyografilerinin gözle yapılan değerlendirmelerinde, alveol kemiğinin mineral bileşiminde meydana gelen küçük değişikliklerin ortaya çıkarılması zordur. Ayrıca, mevcut alveol kemiği yıkımı, tedavi sonrası iyileşme ve takip sırasında, alveol kemi-ğhıdeki değişimlerin izlenmesi için radyogafüerin çok iyi standardize edilmesi gerekmektedir. Son yıllarda, teşhisteki gücünü artırmak amacı ile, radyografilerin bilgisayara kaydedilerek değerlendirilmesi için farklı sistemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerde, farklı zamanlarda alman standart radyografiler bir video kamerası ve dedektör ile bilgisayarda görüntülenerek, alveol kemiğindeki değişimler değerlendirilebilmektedir. Direkt veya endirekt olarak bilgisayar ekranına aktarılan radyografiler, dijital olarak veya subtractionsubtraction, dijital subtraction Abstract

Radiographic examination has been a method for assessing Vie progression of diseases and the response to therapy, Albeit it is very difficult to detect minimal changes of mineral content of alveolar bone. On the other hand, radiographics must be standardized to assess the extent of present resorption and to evaluate to dimensional changes of alveolar bone after therapy and during maintenance phase. Currently, various systems that were developed for transfering the images from the radiographs to computerized equipments maintain better diagnosis. Principal of the system is to carry the image of standardized radiographs to computer via video cameras. Detector images of the radiographs transfered to the monitor (either direct or indirect) were processed digitally or with subtraction technique. These images were used to assess 2 or 3 dimenional changes in the mineral content oj alveolar bone. This technique is not available in routine use.Key words: Radiography, standardized radiography, subtraction," digital subtraction radiography.tekniği ile değerlendirildiğinde kemik kaybı veya kazana, yükseklik, alan ve hacim olarak hesaplanabilmektedir. Dijital değerlendirmelerde, alveol kemiğinin mineral bileşiminde çok küçük seviyede meydana gelen değişimlerin ortaya çıkarılmasında, ümit ve heyecan verici İlerlemeler bildirilmesine rağmen, bu teknikler henüz rutin olarak kullanılamamaktadır.

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.