KRONİK GRAFT-VERSUS HOST HASTALIĞINDA ORAL LİCHEN PLANUSOLGU BİLDİRİMİ- ORAL LICHEN PLANUS IN CHRONIC GRAFT-VERSUS HOST DISEASE: A CASE REPORT

Hakkı Tanyeri, Ülker Güç, Durul Öğütücü, Vakur Olgaç
1.319 821

Abstract


Özet

Kemik iliği transplantasyonu

hematopoetik malignité--1er için kullanılan bir tedavi şeklidir. Farklı genetik yapıdaki kemik iliği vericilerinden yapılan allogenik kemik transplantasyonunda bir çok komplikasyon meydana gelmektedir. Bunlardan en önemlisi Kronik Graft Versus Host (KGVH) hastalığıdır. Vericinin lenfositlerinin alıcının dokularına saldırması sonucu gelişen bir hastalık olarak tanımlanabilir. KGVH hastalığının oral lezyonları otoimmun konnektif doku hastalıkları ile yakından ilgilidir. İlk belirtiler olarak ortaya çıkan bu oral lezyonlardan en sık görüleni İse Oral Lichen Flanus lezyonlandır. Biz bu yazımızda transplantasyon sonrası KGVH tanısı konan bir olgudaki OLP

lezyonlannı sunduk. Oral Lichen Planus, Graft Versus Host Hastalığı.Abstract

Bone marrow transplantation is a treatment way for hema-topoethic malign tunors. When different genetical bone-marrows which are taken from different donors are used for allogenic bone-marrow transplantation, they cause many complications. The most important complication is Chronical Graft Versus Host Disease (CGVHD). CGHVDisease can be described as a disease hi which the lenfocytes of the donor attacks the tissues of the recepient. The oral lesions oj CGVH Disease is related to connective tissue diseases. The most common of these oral lesions, which appear as the first symptoms, is Oral Lichen Planus lesions. In this study, we examined the

Key words: Oral Lichen Planus, Graft Versus Host Disease.

OLP lesions in our patient diagnosed CGVHD after transplantation.

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.