SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİNDE KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ SEÇENEKLERİCOMPLICATIONS OF SINUS FLOOR AUGMENTATION AND TREATMENT OPTIONS

Sırmahan Çakarer, Mehmet Ali Erdem, Burak Çankaya, Cengizhan Keskin
1.709 3.437

Abstract


ÖZET

Atrofik

Anahtar Kelimeler: Sinüs tabanı yükseltilmesi, komplikasyon, atrofik maksilla,

ABSTRACTThe posterior maxillary atrophy may lead to several difficulties in dental implant surgery. There are many surgical techniques including zygomaticus and pterygoid implants, regenerative techniques such as distraction osteogenesis, bone grafting for the augmentation of the atrophic maxilla. Sinus floor augmentation procedure is a commonly used surgical technique in the atrofic maxilla for the dental implant procedures. Despite it is a safe method, there is always a risk of intrasurgieal or postsurgical complications, as well as in any oral surgical procedures. The aim of this review is to evaluate the complications associated with the sinus floor augmentation technique and to emphasise the treatment options. We investigated PubMcd search engine in order to find related studies published betweenKey Words: Sinus floor augmentation, complication, atrophic maxilla, implantposterior maksilla, dental implant cerrahisinde çeşitli zorluklara sebep olabilmektedir. Atrofik maksillanın ogmentasyonu için, zigomatik ya da pterygoid implantlar, distraksiyon osteogenezisi ya da kemik greftİçmesi gibi rejeneratif teknikler uygulanmaktadır. Sinüs tabanı yükseltilmesi, atrofik maksillada denial implant uygulamaları için sıklıkla uygulanan cerrahi yöntemlerden biridir. Güvenli olmakla birlikte her oral cerrahi işlemde olabileceği gibi cerrahi sırasında ya da sonrasında komplikasyon görülme riski bulunmaktadır. Bu yazının amacı sinüs tabanı yükseltilmesi ile ilişkili komplikasyonları değerlendirmek ve tedavi seçeneklerini vurgulamaktır. 1999-2009 yılları arasındaki çalışmalara ulaşmak için; PubMed arama motorunda "sinus floor augmentation, complications, atrophic maxilla, implant" sözcükleri kullanılarak arama yapılmıştır. implant

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.