SAĞLAM VE ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ DİŞLERİN PERİODONTAL MEMBRANINDAKİ ELASTİK İPLİKLERİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ

Gülseren Kökten, Elvan Efeoğlu
1.382 362

Abstract


Anahtar sözcükler: Erişkin

Sağlıklı 5, erişkin periodontitisli 7 toplam 12 dişin

periodontitis. Periodontal membrane, Elastik iplik. periodontal membranındaki elastik iplikler HVT ve EM'da incelendi. Dişler çekildikten sonra kök üzerindeki periodontal membran bisturi ile soyuldu ve buradan alınan parçalar IM için rutin işlemlere tabi tutularak resorcin fuchsin ve elástica-van Gieson ile boyandı. EM İçin osmium tet-roksitte fıksc edildikten sonra uranil asetat ve kurşun sitrat uygulandı. IM'da sağlıklı örneklerde elastik iplikler tek tek iplikler halinde görülürken periodontitisli örneklerde daha çok demetler ve yumaklar halinde görüldü. EM'da elastik iplikler sağlam örneklerde ortalama 90 A°'lik mikroñbrillerin örülmeler yaptığı demetler olarak saptandı. Periodontitisli örneklerde ise bazı demetlerde mikroñbriller seçilebilmekteydi. Demetlerin çoğu ise mikrofibriler yapıyı kısmen kaybederek amorf homojen bir görünüm almışlardı ve kıvrılmalar yapmışlardı. Bazı yerlerde de yalnızca amorf kütleler görülüyordu. Sonuç olarak erişkin periodontitisli dişlerin periodontal

membranında elastik ipliklerde morfolojik değişiklikler saptandı.

 

Key words: Adult periodontitis. Periodontal membrane, Elastic fiber.The elastic fibers12 teethfrom 5 healthy and 7 adult periodontitis patients were examined with LM and EM. Folowing the extraction, the periodontal membrane on the root surface was taken by using a scalpel and then the elástica van Gieson were applied to the samples for LM. For EM, after the fixation with osmium tetroxide, uranile acetate and lead citrate were applied to the same samples. In LM, in the healthy samples, the elastic fibers were separetly located, while in the periodontitis samples they were as bundles and in accumulative appereance. In EM, the elastic fibers in healthy samples were in bundles made of microfibrils of approximately A" in diameter. In periodontitis samples, there were detectable microfibrils in some bundles. Most of the bundles partly lost their microfihrilous structure and had a amorf homogeneous and curved appearence. There were only amorfaccumulation areas in some places. As a result morphological changes were seen in the elastic Jibers of the teeth from adult periodontitis patients.

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.