PERİODONTAL TEDAVİ YÖNTEMLERİNE GENEL BİR YAKLAŞIM - PERIODONTAL THERAPY: A REVIEW IN HISTORICAL PERSPECTIVE

Funda Sağlam
1.088 441

Abstract


Özet

Periodontal

hastal

 

ıklar insanlık tarihi kadar eski geçmişi olan bir hastalık grubudur. Teşhis ve tedavi yöntemleri zaman içinde gelişme göstermekle birlikte değişmeyen tek nokta mekanik tedavilerin önemidir. Bu derlemede geçmişten günümüze periodontal hastalıkların teşhis ve tedavi yöntemlerinin geçirmiş olduğu değişim özetlenmiştir. Hasta periodontal dokuların tedavisini takiben periodontal ataşmanm rejenerasyo-nunu sağlamak günümüz periodontal tedavisinin ana amacıdır. Periodontal hastalık, tedavi yöntemleri, mekanik tedavi, konak yanıtı, mİkrobiyal dental plak, rejenerasyon.Abstract

Althougkt the diagnosis and treatment modalities of periodontal diseases have changed arid improved the importance of mechanical treatment have never changed. This article summaries the diagnosis and treatment methods of periodontal diseases that have changed in time. The aim of today 's periodontal therapy is not only to treat the periodontal disease but also to regenerate the periodontal attachment.

Key words: Periodontal disease, treatment methods, mechanical therapy, host responce, dental plaque, regeneration.


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.