TEK VE ÇİFT TARAFLI DİSTAL JET APAREYİ İLE MOLAR DİSTALİZASYONU: OLGU SUNUMU / MOLAR DISTALIZATON WITH UNILATERAL AND BILATERAL DISTAL JET APPLIANCE: CASE REPORT

Şaziye ÖNER, Osama QASRAWI, Hülya KILIÇOĞLU
1.422 1.248

Abstract


 

 

ÖZET

Dişsel sınıf II maloklüzyonun tedavisinde 1. Sınıf azı ilişkisine ulaşmak için hasta kooperasyonuna gerek duyulmayan ağız içi distalizasyon yöntemleri günümüzde önem kazanmıştır. Bu uygulamalardan distal jet apareyi estetik olması, hasta uyumu

 

gerektirmemesi, tek ve çift taraflı olarak uygulanabilmesinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı tek ve çift taraflı distal jet uygulamalarında ankraj kaybının değerlendirilmesidir. Çalışmamızda iskeletsel sınıf I dişsel sınıf II maloklüzyona sahip dik yönde normal gelişim paterni bulunan kız bireylerden yaşları 11.1 yıl ve 12.6 yıl olan olgulara çift taraflı, 13.5 yıl olan olguya ise tek taraflı distal jet apareyi uygulanmıştır. Tüm bireylerde molar distalizasyonu başarıyla sağlanmıştır. Overjette artış, overbitede azalma, üst kesicilerde ve üst dudakta protrüzyon görülmüştür. Tek taraflı distal jet apareyi uygulamasında daha çok dişten destek alınmasına rağmen ankraj kaybı çift taraflı uygulama ile benzer sonuçlar vermiştir. Olguların sınıf II bölüm II özelliğe sahip olması nedeniyle apareyin yan etkileri arasında görülen keser protrüzyonu ve overjet artışı olumlu değişiklik olarak görülmüştür. Ancak, intraoral molar distalizasyonunun distal jet ile yapılması düşünülen olgularda, ankraj kaybı değerlendirilirken kesici dişlerin başlangıç pozisyonları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak, minimal ankraj kaybının klinik olarak gözardı edilebileceği olgularda distal jet apareyinin gerek tek taraflı gerekse çift taraflı olarak etkili bir şekilde uygulanabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler:

 

Cl II maloklüzyon, molar distalizasyonu, distal jet

ABSTRACT

Non-compliance maxillary molar distalization is an increasingly popular option in resolution of Class II malocclusions. Among the intraoral distalization appliances, distal jet is used widely because of many advantages such as aesthetic, noncompliance, unilateral and bilateral application. The purpose of this study is to compare anchorage loss in unilateral and bilateral distal jet appliance. Patients with skeletal Class I, dental Class II malocclusion and normal vertical development were included. Distal jet appliance was applied bilaterally to 11.1 and 12.6 years old patients and unilaterally to 13.5 years old patient. Class I dental relation, increase in overjet, decrease in overbite, increase in maxillary incisors inclination and upper lip protrusion was occured at the end of the distalization. Despite more teeth support, application of unilateral distal jet was also signified similar anchorage loss with bilateral distal jet. As all subjects were Class II division II, side effects of appliance as protrusion of maxillary incisors and increase in overjet were seen favourable. While using distal jet appliance in molar distalization, initial positions of maxillary incisors must be considered in terms of loss of anchorage. Consequently, if 

 

minimal anchorage loss could be disregarded clinically both bilateral and unilateral distal jet appliance could be used efficiently.

Keywords:

 

Class II malocclusion, molar distalization, distal jet


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.