: Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry is now indexed in EBSCOHOST and PROQUEST databases.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, uluslararası dizinlerde yer alan ve SCI indeksine girmekte önemli bir basamak olan EBSCOHOST ve PROQUEST veri tabanlarına kabul edilmiştir.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.