2006

Dilbilim 15

İçindekiler

Makaleler

Anlam, anlatım ve yazınsal çeviride algılama, anlamlama, yeniden anlatım sorunsalı ile bir örnekleme PDF
Hasan Anamur
Reklam Çevirilerinde Yerelleştirme PDF
Füsun Ataseven, Emine B. Demirel, Yeliz Yalın
Jean Echenoz'un Bir Yıl (Un An) adlı yapıtına postmodern bir yaklaşım PDF
Ayten Er, Ali Tilbe
Pour la compétence phraséologique des futurs traducteurs PDF
Emel Ergun
La dialectique du moi (je) dans Corydon de Gide PDF
Ertuğrul İşler
Çağdaş Terimbilim ve Kurumsal Çalışmalar PDF
Mükremin Yaman
Analyse des interactions en turc de Turquie du point de vue pragmatique PDF
İlhami Sığırcı
Les modalités nominales en turc contemporain PDF
Nurcan Delen Karaağaç
Un domain de recherche interdisciplinaire: L'interaction verbale PDF
Nur Nacar Logie
A. S. Griboyedov'un "Akıl'dan Bela" Oyununun Yapısal ve Dilsel Özellikleri PDF
Emine İnanır
Le vocabulaire théatral turc emprunté du français PDF
H. Nalan Genç
Nedim Gürsel'in "Resimli Dünya" adlı romanına tarihsel bir yaklaşım PDF
Ali Tilbe, Kamil Civelek
La Turquie en Europe dans le langage caricatural PDF
Duygu Öztin
Kavafis'in Dilinin Özellikleri PDF
Esin Ozansoy
Fransız fizyolojilerinin 1840'lı yılların Rus edebiyat ürünlerine etkisi PDF
Türkan Olcay
Casse-tête chinois du français: polysémie et homonymie PDF
Hüseyin Kibar
Türkçe anlatılarda ön ve arka plan PDF
Nermin Yazıcı
Disiplinlerarası etkileşim bağlamında dilbilim-çeviribilim ilişkisine genel bir bakış PDF
Ayşe Banu Karadağ
Critique de film comme genre de discours PDF
İrem Onursal
Evrensel Dilbilgisi ve dil yetisi: Eleştiriler, yeni yaklaşımlar PDF
Dilek Uygun
Şiir çevirisine kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar PDF
Beki Haleva


ISSN: 0255-674X