Cilt 2, Sayı 1-2 (2014)

İçindekiler

Ön Söz

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Hakkında PDF
Adem SÖZÜER

İçindekiler

İçindekiler PDF
İçindekiler İçindekiler

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

İcrai Suça İhmali Davranışla İştirak: Anayasa Mahkemesi’nin Bir Kararı Üzerine Değerlendirmeler PDF
İzzet ÖZGENÇ
Organize Yapı İçerisinde Otoriter İlişkilerden Kaynaklanan Egemenliğe Dayalı Dolaylı Faillik Kurumu ve TCK m. 220/5 PDF
Mustafa Ruhan ERDEM
Türk Hukuku’nda Suçların İçtimaı PDF
Neslihan GÖKTÜRK
Kore Ceza Hukuku’nda Taksirli ve Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlara Giriş PDF
Hye-Jeong KIM, Rahime ERBAŞ
Kore Ceza Hukuku’nda Kast Kavramı PDF
Jin-Kuk LEE, Rahime ERBAŞ
Beweisrechtliche Probleme beim Einsatz Verdeckter Ermittler PDF
Mark A. ZÖLLER
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Tatprovokation im Rahmen verdeckter Ermittlungen und ihre Rezeption durch den Bundesgerichtshof PDF
Anna OEHMICHEN
Strafrechtliche Verantwortlichkeit des agent provocateurs, Verdeckten Ermittlers, der V-Person und des Informanten wegen ihrer Tätigkeiten durch die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und geheimdienstlichen Behörden PDF
Sigmund P. MARTIN
Türk Hukuku’nda Gizli Soruşturmacının Ceza Sorumluluğu PDF
Veli Özer ÖZBEK
Alman Hukuku’nda Gizli Soruşturmacının Kullanılması ve Gizli Soruşturmacının Yetkileri PDF
Gottfried PLAGEMANN

Makaleler

Karşılaştırmalı Olarak Anayasayı İhlal Suçu PDF
Kenan Evren YAŞAR

Kriminoloji

Özellikle Mağduru Çocuk Olan Mükerrir Cinsel Suç Faillerine Karşı Toplumun Korunması Bağlamında Megan Kanunu Hakkında Soru ve Cevaplar PDF
Selman DURSUN
Kriminoloji için Disiplin Çağrısı! PDF
Tuba TOPÇUOĞLU
Kriminolojinin Başarısızlıkları PDF
Stanley COHEN, Tuba TOPÇUOĞLU
Delil Temelli Hüküm Olarak Onarıcı Adalet PDF
Lawrence W. SHERMAN, Heather STRANG, Elif BEKAR BEKAR-CANPOLAT

Toplantı Raporu

Toplantı Raporu: 25 Temmuz – 31 Temmuz 2012’de Giessen ve İstanbul’daki “Alman ve Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku – Toplumsal Temelleri İçinde Hukuk Sistemleri” Milletlerarası Kolokyumu PDF
Selman DURSUN, Sebastian HOFFMANNS

AİHM Kararı

NEZİR ADIYAMAN v. TÜRKİYE PDF
Rahime ERBAŞ


ISSN: 2148-6646