Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi / Journal of Penal Law & Criminology / Zeitschrift für Strafrecht und Kriminologie

75.707 44.453

Cilt 3, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

Giriş

CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ DERGİSİ PDF
Giriş Giriş

İçindekiler

içindekiler PDF
İçindekiler İçindekiler

Makaleler

Tutuklama Koruma Tedbirinin Bireysel Başvuruya Konu Olması ve Anayasa Mahkemesi’nin İmtihanı =Detention on Remand Measure as a Subject Matter of the Individual Application Procedure and a Test for the Constitutional Court PDF
Yusuf Solmaz BALO
The Judicial Application of Human Rights Law in Turkey = İnsan Hakları Hukukunun Türk Yargısındaki Uygulaması PDF
Ayşe ÖZKAN DUVAN
Mağdur Katılımlı Bir Ceza Muhakemesi Anlayışına Doğru = ABD Hukukunda Mağdur Haklarının Gelişimi Üzerine Bir İnceleme Towards the Victim Participation Model in the Criminal Procedure: A Study on the Victims’ Rights Development in the Law of the United.. PDF
Rahime ERBAŞ
Maddi ve Muhakeme Boyutuyla Çevre Ceza Hukukuna Dair Bazı Tespitler/Kısmi Öneriler PDF
Ozan Ercan TAŞKIN
Türkiye’de Suçluluğa ve İnfaz Politikalarına İlişkin Veri İhtiyacı PDF
Tuba TOPÇUOĞLU
Güncel Değişikliklerle Fransız Ceza Hukukunda Örgüt Kavramı ve Örgütlenme Suçları PDF
Kenan Evren YAŞAR

Türk-Alman-Macar Hukuku Karşılaştırmalı Hukuk Semineri = Bosporus Seminar Comparative Criminal Law Workshop

Unlawfully Obtained Evidences in Turkish Criminal Procedure Law PDF
Büşra DEMİRAL BAKIRMAN
Criminal Sanctions Against Recidivists in Turkish Penal Law PDF
Benay ÇAYLAK
The First Indictable Stage of Crime in Turkish Criminal Law PDF
M. Buhari ÇETİNKAYA
Organized Crime-Related Legislation in the Turkish Criminal Law PDF
Rahime ERBAŞ

Çeviriler

Avrupa Ceza Hukukunda Ultima Ratio ve Katmanlı Yetki / Krizstina KARSAI PDF
Tuba KELEP PEKMEZ
Tüketicinin Ceza Hukuku Tarafından Korunması /Krisztina KARSAI PDF
çev. Kenan Evren YAŞAR


ISSN: 2148-6646