Sayı 7 (2013)

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi


Kapak sayfası

İ.Ü. ÇEVİRİBİLİM DERGİSİ

I.U. Journal of Translation StudiesÇeviribilim dergisi ASOS INDEX tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=178