TOPLUM ÇEVİRMENLİĞİNE YENİDEN BAKIŞTA AFETTE REHBER ÇEVİRMENLİK / RE-EVALUATING COMMUNITY INTERPRETING: EMERGENCY & DISASTER INTERPRETING

Turgay KURULTAY, Alev BULUT
1.757 1.521

Öz


Abstract
This study aims at revisiting the sub-field of interpreting that covers the rendering of social services to those who need them, namely Community Interpreting (CI), under the light of the example set by Emergency and Disaster Interpreting (Afette Rehber Çevirmenlik/ARÇ) as a type emerging
from Turkish experience and thus re-evaluating both the concept of CI and the specifying aspects of ARÇ as a sub-field of it. ARÇ refers to the interpreting services rendered for foreign search and rescue and relief teams that serve in a country within the frame of international disaster and emergency assistance. After giving an overview of the definitions and contexts of CI in the world and in Turkey and the place of ARÇ within that frame, the article attempts at providing an evaluation of the specificities and novelties that
ARÇ might have brought to CI practices at its 13th year within the context of international emergency and disaster assistance processes by means of the data compiled from ARÇ practices. Key Words: Community Interpreting, Emergency and Disaster Interpreting, disaster management, international assistance, search and rescue services, Van earthquake


Özet
Bu çalışma Toplum Çevirmenliği (TÇ) adı verilen ve ihtiyaç duyan kişilere toplum hizmetlerinin ulaştırılmasını kapsayan sözlü çeviri alt alanına Türkiye çıkışlı bir örnek olarak Afette Rehber Çevirmenlik (ARÇ) örneğinde yeniden bakmayı ve bu bağlamda hem TÇ kavramını hem de onun bir alt alanı olarak ARÇ’ın özgül farklarını belirginleştirmeyi amaçlamaktadır. ARÇ uluslararası yardımlaşma bağlamında acil durum ve afetlerde bir ülkeye yardıma gelen yabancı arama kurtarma ve yardım ekiplerine verilen sözlü çeviri hizmetlerini kapsamaktadır. Çalışma dünyada ve Türkiye’de TÇ tanımları ve bağlamları çerçevesinde ARÇ’ın yerini irdeledikten sonra 13. yılına giren ARÇ uygulamalarından elde edilen somut veriler yoluyla ARÇ’ın bir TÇ uygulaması olarak konumunu ve niteliğini sorgulayarak ARÇ’ın uluslararası acil durum ve afet yardımlaşması süreçleri bağlamında TÇ uygulamalarına getirmiş olabileceği farklılık ve yenilikleri değerlendirmeye çalışmaktadır. Anahtar sözcükler: Toplum Çevirmenliği, Afette Rehber Çevirmenlik, acil durum ve afet yönetimi, uluslararası afet yardımlaşması, arama-kurtarma ve yardım hizmetleri, Van depremi


Tam metin:

PDF


Çeviribilim dergisi ASOS INDEX tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=178