INTERPRETING IN ITS OWN PYRENEES: A COMPARISON OF PROFESSIONALIZATION IN SPAIN AND TURKEY

Esra Özkaya Saltoğlu, Nuria Navarro-Zaragoza
875 531

Öz


Simultane (eşzamanlı) çevirinin resmi olarak ilk kez 1940'lı yılların ortasında kullanıldığı düşünüldüğünde konferans çevirmenliğinin oldukça yeni bir sözlü çeviri türü olduğunu söylemek mümkündür. O zamandan günümüze değin dünyadaki konferans çevirmenlerinin sayısı artmaya devam etmiştir. Bununla birlikte, meslekleşmenin, her ülkede sözlü çevirmen sayısı ile aynı hızda bir evrim geçirmediği gözlemlenmektedir. Günümüzde konferans çevirmenleri mesleki dernekler ve birliker tarafından temsil ediliyor mu? Sözkonusu derneklerin oynadığı rol ve üyelerine sunduğu şartlar nelerdir? Bu çalışma, İspanya ve Türkiye gibi iki farklı ülkede yer alan konferans çevirmenleri derneklerinin oynadığı rolü ve bir mesleki grup olarak konferans çevirmenlerinin temsili ve yansıtılmasına bulundukları katkıları karşılaştırmalı bir biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Tam metin:

Başlıksız () PDF PDF


Çeviribilim dergisi ASOS INDEX tarafından taranmaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=178