Cilt 36, Sayı 1 (2005)

İçindekiler

Araştırmalar

KORONER REVASKÜLARİZASYON İÇİN KULLANILAN POMPALI VE POMPASIZ YÖNTEMLERİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Cengiz KÖKSAL, Ahmet Tansel Tansel ÇÖKERTELEKOĞLU, Seyfettin Hakan ALTAN, Sabit SARIKAYA, Vural ÖZCAN, Mustafa ZENGİN
POTANSİYEL OLARAK KÜRATİF REZEKSİYON GEÇİREN MİDE KANSERİ HASTALARINDA MİKROSKOPİK REZEKSİYON SINIRI TUTULMASININ ERKEN VE GEÇ SONUÇLARI PDF
Yılmaz ERSAN, Nihat YAVUZ, Ramazan KUŞASLAN, Mustafa ŞENOCAK, Gülen DOĞUSOY, Yusuf ÇİÇEK, Sabri ERGÜNEY
SAĞLIKLI VE RİNİT’Lİ HASTALARDA METAKOLİN PROVOKASYONU İLE NAZAL HİPERREAKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ * PDF
Rauf TAHAMİLER, Salih ÇANAKÇIOĞLU
AMELİYAT SONRASI PELVİK IŞINLAMALARDA İNCE BAĞIRSAKLARI RADYASYONDAN KORUMAK AMACIYLA KULLANILAN ÜÇ ADET SENTETİK GREFTİN SONUÇLARININ SIÇAN MODELİNDE KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Emel GÜRLER, Süphan ERTÜRK, Yılmaz ERSAN, Serdar YÜCEYAR, Yusuf ÇİÇEK, Deniz EREN, Huriye BALCI, Ömer UZEL, Sibel ERDAMAR, Ahmet DİRİCAN

Derlemeler

OTİZM GENETİĞİ PDF
Adnan Yüksel
ANJİYOGENEZİN TEMEL MOLEKÜLER MEKANİZMALARI VE TÜMOR ANJİYOGENEZİ PDF
Dildar KONUKOĞLU, Mehtap Sultan TURHAN

Olgu Sunumları

LİZENSEFALİ VE OTİZM PDF
Gülçin BENBİR, Barış KORKMAZ
SPONTAN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYONA BAĞLI BAŞAĞRISI PDF
Ayten CEYHAN DİRİCAN, Musa ÖZTÜRK, Yavuz ALTUNKAYNAK, Fatih AKTAŞ, Betül YALÇINER, Ulaş YEŞİL, Sevim BAYBAŞ


ISSN: 1300-5227