Cilt 29, Sayı 4 (1998)

İçindekiler

Araştırmalar

TEK YANLI YARIK DUDAK BURNU DEFORMİTESİNİN PRİMER ONARIMI PDF
A. Cemal  AYGIT,  M. Zeki  GÜZEL, Can  ÇINAR, Alpagan Mustafa  YILDIRIM
İZOLE PERFÜZE SIÇAN BÖBREĞİNDE ADENOZİN'İN GLOMERÜLER FİLTRASYON VE PERFÜZYON BASINCINA ETKİLERİ PDF
Nurten  AKBAŞ,  Cihat  KÜÇÜKHÜSEYİN
TERAPÖTİK ABORTUS PDF
M. Feridun  AKSU,  Engin  ORAL,  Veli  YEDİGÖZ, Turgay  ATASÜ,  Aykut  KAZANCIGİL
HEMŞİRE VE HASTA BAKICILARDA HEPATİT A İNFEKSİYONU RİSK FAKTÖRLERİ PDF
 Mehmet Akif  BÜYÜKBEŞE, Gürkan  BAŞARAN, Recep  ÖZTÜRK
SUBKLİNİK NÖROSARKOİDOZUN EMG İLE ERKEN TANISI PDF
Halil  YANARDAĞ,  Muammer  BİLİR,  Meral  KIZILTAN, Sevtap  SİPAHİ,  Tülin  ÇAĞATAY,  Sabriye  DEMİRCİ, Tuncer  KARAYEL
AŞILI KAZAK ÖĞRENCİLERİN KALDIĞI YATILI OKULDA KIZAMIK SALGINI PDF
Gürkan  BAŞARAN,  G. Murat  SAĞLAM, Süreyya  ŞENELDİR,  Pakize  AYGÜN, Recep  ÖZTÜRK
BRONKOPNÖMOLOJİ BÖLÜMÜ'NDE PASİF VAKA BULMA YÖNTEMİ İLE SAPTANAN TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN RETROSPEKTİF DAĞILIMI PDF
Sabriye  DEMİRCİ, Kenan  MİDİLLİ, Sevtap  SİPAHİ,  Muammer  BİLİR, Tuncer  KARAYEL, HaliI  YANARDAĞ

Olgu Sunumları

TUBEROZ SKLEROZ KOMPLEKSİ PDF
 Mehmet  COŞKUN,  Nur  ALTINÖRS, Hakan  CANER,  Deniz  SEÇKİN,  Ufuk  CAN, Sibel  BENLİ
BRONŞİYOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİ (BOOP): Bir Olgu Sunumu PDF
Büge  ÖZ, Sabriye  DEMİRCİ, Tuncer  KARAYEL,  Muammer  BİLİR, Sevtap  SİPAHİ

Düzeltme/Erratum

KRİTİK HASTA BAKIMINDA KAPNOGRAFİNİN ROLÜ PDF
Özgür KARCIOĞLU


ISSN: 1300-5227