Cilt 29, Sayı 3 (1998)

İçindekiler

Araştırmalar

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN OLGULARDA DÜŞÜK KARBONHİDRAT/ YÜKSEK YAĞ BİLEŞİMLİ BESLENMENİN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ* PDF
 Rifat  YÜCEL,  Gülderen  ŞAHİN, Atilla  HACIBEKİROĞLU,  Nurhayat  YILDIRIM,  Sema  UMUT, Günay  AYDIN TOSUN
EPİFORALI OLGULARDA DİJİTAL SUBSTRAKSİYON MAKRODAKRİYOSİSTOGRAFİ PDF
 Mehmet  DEMİR,  Canan  AKMAN, Emel  BAŞAR, Civan  IŞLAK,  Çolpan  MİRZATAŞ
STRESE BAĞLI MİDE MUKOZASI HASARINDA ENDOJEN GLUTATYON TÜKENİŞİNİN ENERJİ METABOLİZMASI İLE İLİŞKİSİ PDF
Emel  ZENGİN ULAKOĞLU,  M. Koray  GÜMÜŞTAŞ, Ahmet  BELCE,  Tuncay  ALTUĞ,  Emine  KÖKOĞLU
TUR­P VE TRANSVEZİKAL PROSTATEKTOMİ AMELİYATLARININ SEKSÜEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Hamdi  ÖZKARA,  Bülent  ALICI,  Emre  AKKUŞ, Süleyman  ATAUS,  Halim  HATTAT
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜP BEBEK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 1996 İN VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) SONUÇLARI PDF
Feridun  AKSU, Feyhan  ELİBOL,  Fatma  YALDIR,  Hülya  ŞENOL, Tülay  İREZ,  Mehmet  İDİL,  İsmail  ÇEPNİ, Pelin  ÖÇAL
ÜLKEMİZDE ASEMPTOMATİK "SAĞLIKLI" HBsAg TAŞIYICILIĞI PDF
Perihan  AKIN,  Gülşen  ÖZBAY,  Hakan  ŞENTÜRK, Metin  BAŞARANOĞLU,  Abdullah  SONSUZ,  Emire  KURAL SEZER, Sebati  ÖZDEMİR

Olgu Sunumları

KEMİĞİ TUTAN BİR İNFEKSİYONDAN SCEDOSPORIUM INFLATUM (EŞEYLİ ŞEKLİ PSEUDALLESCHERİA BOYDİİ)'UN AYRILDIĞI BİR OLGU PDF
Aziz  ÖĞÜTLÜ, Cemal  AYGIT,  Serda  KANTARCIOĞLU,  Murat  TUĞRUL, Ayhan  YÜCEL
BİLATERAL PLEVRA VE PERİKARD SIVISI OLAN BİR BEHÇET HASTALIĞI OLGUSU PDF
Mehmet  SOY, Süleyman  ÖZBEK,  Abdullah  CANATAROĞLU, Eren  ERKEN
PARŞÖMEN ESERLERİN TRİCHOPHYTON VERRUCOSUM'UN BULAŞMA KAYNAĞI OLABİLECEĞİNİN GÖSTERİLMESİ PDF
Ayhan  YÜCEL,  Serda  KANTARCIOĞLU


ISSN: 1300-5227