Cilt 29, Sayı 1 (1998)

İçindekiler

Araştırmalar

KOMŞU ORGANLARA DOĞRUDAN YAYILMA GÖSTEREN MİDE KARSİNOMU OLGULARINDA REZEKTİF CERRAHİ GİRİŞİMİN SONUÇLARI PDF
Yılmaz Ersan, Yusuf Çiçek, Süphan Ertürk, Metin Ertem, Dursun Ali Şahin
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* PDF
Yıldız Köse, Erdal Budak, Mustafa Özgön, Rıza Madazlı, M.Feridun Aksu
İSTANBUL'DA CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS'IN DOĞAL KAYNAKLARDA VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI PDF
Gökhan Aygün
CIVALI VE TEK KULLANIMLIK PLASTİK TERMOMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI * PDF
Gürkan Başaran, Yaşar Bağdatlı, Pakize Balay
TRİGONOSEFALİDE "SERBEST ALIN" UYGULAMASI: KALİTATİF VE KANTİTATİF DEĞERLENDİRME* PDF
Pamir Erdinçler, Saffet Tüzgen, Erdal Oğuz, Nejat Çıplak, Cengiz Kuday
TROMBOLİTİK TEDAVİNİN GEÇ DÖNEMİNDE KORONER REPERFÜZYONUNUN ELEKTROKARDİYOGRAFİK BULGULARI* PDF
Mehmet Kabukçu, İsmail Ateş, Fatih Demircioğlu, Oktay Sancaktar, Necmi Değer, Filiz Ersel
ÇÖLYAK'LI TÜRK ÇOCUKLARINDA HLA İLE HİPERTRANSAMİNAZEMİ VE ANTİGLİADİN DÜZEYİ İLİŞKİSİ* PDF
Tülay  ERKAN,  Tufan  KUTLU,  Erkan  YILMAZ, Fügen  ÇULLU,  Güngör T.  TÜMAY

Olgu Sunumları

LOWE SENDROMLU BİR OLGUNUN DAVRANIŞ FENOTİPİNE YAKLAŞIM* PDF
Mehmet  SEVEN,  Zuhal  SUYUGÜL, Adnan  YÜKSEL,  Seniha  HACIHANEFİOĞLU, Ahmet  AYDIN,  Asım  CENANİ
SELİM ÖZOFAGUS HASTALIKLARINDA TRANSHİATAL ÖZOFAJEKTOMİNİN YERİ: ÜÇ OLGU MÜNASEBETİYLE* PDF
Mustafa  TAŞKIN,  B. Berat  APAYDIN, Münir  SAMUK,  Kaya  SARIBEYOĞLU


ISSN: 1300-5227