Cilt 30, Sayı 3 (1999)

İçindekiler

Araştırmalar

DİABETİK HASTALARDA FEMOROPOPLiTEAL VEYA FEMOROTİBİAL BYPASS: ORTA DÖNEM TAKİP SONUÇLARI PDF
Cengiz KÖKSAL, Kazım BEŞİRLi, A. Kürşat BOZKURT, M. Kamil KAYNAK, Uğur CANGEL, Ayla SAYIN
DEMİR YÜKLEMESİNİN DOKU DEMİR DÜZEYLERİNE ETKİLERİ PDF
H. Oktay SEYMEN, Derviş ÖZÇELİK, Tevfik GÜLYAŞAR, Murat MENGİ, Pınar SEYMEN, Günnur YİĞİT
MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMASI SIRASINDA GELİŞEN NOSOKOMİYAL PNÖMONiLER PDF
Güniz MEYANCI, Hüseyin Öz, Müzeyyen MAMAL TORUN
HLA DQA1'İN PCR ÜRÜNLERİNİN KAPİLLER JEL ELEKTROFOREZİ PDF
Sevgi YILMAZ, Salih CENGiZ

Olgu Sunumları

HEPATOSPLENOMEGALİ İLE BAŞVURAN BİR HBsAg TAŞIYICISINDA CASTLEMAN HASTALIĞI PDF
Mehmet Akif BÜYÜKBEŞE, Sebati Özdemir, Hilal AKI, Teoman SOYSAL, Salih PEKMEZCİ, Metin BAŞARANOĞLU, Şeniz ÖNGÖREN, Abdullah SONSUZ, Perihan AKIN
HIZLA KAYBOLAN AKUT EPİDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU PDF
Hakan BOZKUŞ, Mustafa UZAN, Erdal OĞUZ, Nejat ÇIPLAK, Cengiz KUDAY

Derlemeler

CANDIDA ALBICANS'IN TAKSONOMİSİNDEKİ ÖNEMLİ BAZI DEĞİŞİKLİKLER PDF
Ayhan YÜCEL, A. Serda KANTARCIOĞLU


ISSN: 1300-5227