Cilt 31, Sayı 2 (2000)

İçindekiler

Araştırmalar

TOTAL MOTİL SPERM SAYISININ İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON BAŞARISINA ETKİSİ* PDF
Bülent ALICI, Hamdi ÖZKARA, Bülent ÖNAL, Emre AKKUŞ, Halim HATTAT
MENTAL RÖTARDE OTİSTİKLERDE YÜRÜME GELİŞİMİNDE GECİKMENİN KLİNİK PROGNOZLA İLİŞKİSİ* PDF
Barış KORKMAZ
CUPROPHAN VE POLİSÜLFON DİALİZÖRLERİNİN OKSİDAN /ANTİOKSİDAN DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ* PDF
Pınar SEYMEN, H. Oktay SEYMEN, Ali ÖZDEMİR, Ahmet BELCE, Koray GÜMÜŞTAŞ, Funda TÜRKMEN, Yıldız ÖZEL BARUT
ACİL SERVİSE SENKOP İLE BAŞVURAN HASTALARDA LABORATUAR İNCELEMELERİNİN KULLANIMI* PDF
Cüneyt AYRIK, Özgür KARCIOĞLU, Gürkan ERSOY, Belgin ASLAN
PSOAS APSESİ* PDF
Süleyman ATAUS, Cabir ALAN, A. Ulvi ÖNDER, İsmail MİHMANLI, Zübeyr TALAT, Veli YALÇIN
MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN NOSOKOMİYAL PNÖMONİ TEDAVİSİNDE ANTİBAKTERİYAL İLAÇLAR VE GRANÜLOSİT KOLONİ STİMÜLAN FAKTÖR KOMBİNASYONUNUN KULLANILMASI* PDF
Güniz MEYANCI, Hüseyin ÖZ
TEMEL DEMOGRAFİK ve SAĞLIK DÜZEYİ ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ'NE (AB) ÜYE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI* PDF
Suphi VEHİD

Olgu Sunumları

SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT: OLGU SUNUMU ve LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ* PDF
Büge ÖZ
BRONŞİAL ASTIMI OLAN BİR OLGUDA MONONÖRİTİS MULTİPLEKS GELİŞİMİ: CHURG-STRAUSS SENDROMU* PDF
Yahya ÇELİK, Güneş KIZILTAN, Adnan YALDIRAN, Büge ÖZ

Derlemeler

GEBELİKTE SOLUNUM FİZYOLOJİSİ* PDF
Cüneyt TETİKKURT


ISSN: 1300-5227