Cilt 31, Sayı 1 (2000)

İçindekiler

Araştırmalar

MANTAR STOK KÜLTÜRLERİNİN ÜÇ FARKLI YÖNTEMLE SAKLANMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Ayhan YÜCEL, A. Serda KANTARCIOĞLU
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDE 1998 YILINDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLERİNİN DAĞILIMININ İNCELENMESİ* PDF
Suphi VEHİD, Selçuk KÖKSAL, Sinan Nazif ARAN, Ayşe KAYPMAZ, Fikret SİPAHİOĞLU, Ahmet Nejat Özbal
UREAPLAZMA UREALYTICUM VE CHLAMYDIA TRACHOMATIS ENFEKSİYONLARININ SEMEN PARAMETRELERİNE ETKİSİ* PDF
Tülay İREZ, Bülent ALICI, Hamdi ÖZKARA, Emre AKKUŞ, Faruk YENCİLEK, Pelin ÖCAL, Ali Uğur ÖZALP, Halim HATTAT
TORAKOTOMİLERDE İNDÜKSİYON ÖNCESİ VE SONRASI İNTERPLEVRAL YOLLA UYGULANAN MORFİNİN İZOFLORAN GEREKSİNİMİNE ETKİSİ* PDF
Hülya EROLÇAY, Lale YÜCEYAR, Neval İPEK, Bora AYKAÇ
48/80 MADDESİNİN PROKONVÜLSAN ETKİSİ VE MORFİN İLE ETKİLEŞİMİ* PDF
D. Okan YILLAR, Alaeddin AKCASU, Coşkun SILAN

Olgu Sunumları

MASİF KEMİK DESTRÜKSİYONU İLE SEYREDEN MALİGN GLOMUS JUGULARE PARAGANGLİOMASI: OLGU SUNUMU* PDF
Saffet TÜZGEN, Necmettin TANRIÖVER, Bülent CANBAZ, Emin ÖZYURT, Cengiz KUDAY
CREUTZFELDT -JAKOB HASTALIĞI: OTOPSİ SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ* PDF
Büge ÖZ, Gökhan ERSOY, Cuyan DEMİRKESEN

Proposal

RANDOMİZE KLİNİK DENEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR ÖLÇEK ÖNERİSİ* PDF
Penbe ÇAĞATAY, Mustafa ŞENOCAK, İ. Engin BAYKAL


ISSN: 1300-5227